Polski (1)

My, niżej podpisane kolektywy ruchów społecznych, związki zawodowe, organizacje i partie z Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej sprzeciwiamy się wojnie i wszelkim formom neokolonializmu na całym świecie. Chcemy zbudować oddolną sieć, niezależną od wszelkich rządów, WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

 1. Obrona niepodległej i demokratycznej Ukrainy!
 2. Natychmiastowe wycofanie rosyjskich wojsk z całego terytorium Ukrainy. Zażegnanie zagrożenia nuklearnego, jakie stanowi postawienie w stan gotowości rosyjskich sił jądrowych oraz bombardowanie ukraińskich elektrowni atomowych!
 3. Wspieranie oporu (zarówno zbrojnego jak i w innych formach) stawianego przez naród ukraiński w całej swojej różnorodności – w obronie swego prawa do samostanowienia!
 4. Umorzenie długu zagranicznego Ukrainy!
 5. Przyjęcie wszystkich uchodźców bez żadnej dyskryminacji - z Ukrainy i z innych krajów!
 6. Wspieranie antywojennych i demokratycznych ruchów w Rosji. Zapewnienie statusu uchodźców politycznych osobom sprzeciwiającym się Putinowi, a także zbiegłym żołnierzom rosyjskim!
 7. Zajęcie aktywów członków rosyjskiego rządu, wyższych urzędników i oligarchów w Europie i na całym świecie; oraz sankcje finansowe i gospodarcze – ochrona osób poszkodowanych przed ich skutkami. W dłuższej perspektywie, w powiązaniu z nurtami w Ukrainie i w Rosji podzielającymi te cele, walczymy również:
 8. O ogólnoświatowe rozbrojenie atomowe. Przeciwko eskalacji działań militarnych i militaryzacji umysłów.
 9. 0 likwidację bloków militarnych.
 10. O to by wszelką pomoc dla Ukrainy uwolnić spod kontroli i polityk zaciskania pasa wymaganych przez MFW i UE.
 11. Przeciwko produktywizmowi, militaryzmowi i imperialistycznej konkurencji w rywalizacji o władzę i zyski, które niszczą nasze środowisko naturalne oraz nasze prawa społeczne i demokratyczne.

Pod koniec pierwszej wojny światowej, Międzynarodową Organizację Pracy założono w oparciu o zasadę o uniwersalnym zasięgu: « Powszechny i trwały pokój może być oparty tylko na sprawiedliwości społecznej ». Dziś musimy dodać do tego sprawiedliwość ekologiczną. Dziś walczymy o pokój i równość, o sprawiedliwość społeczną i klimatyczną – poprzez współpracę i solidarność między narodami.

Sygnatariusze w Polsce

Razem
political party or movement

Artykuły w języku polskim

Członkowie indywidualni

Poland
Zuzanna Antonowicz
Paweł Michał Bartolik
Katarzyna Bielińska
Rudolf Dettlaff
Jacek Drozda
Zbigniew Marcin Kowalewski
Michał Kozłowski
Małgorzata Kulbaczewska-Figat
Karolina Kulpa
Andrzej Leder
Włodzimierz Lengauer
Ewa Majewska
Zofia Malisz
Artur Maroń
Szymon Martys
Lech Nijakowski
Benedykt O’Connor
Łukasz Ostrowski
Elżbieta Siermińska
Michał Siermiński
Sebastian Słowiński
Łukasz Stylec
Jakub Sypiański
Paweł Szelegieniec
Piotr Szumlewicz
Stefan Zgliczyński