Europejska lewica w Przemyślu wspiera Ukrainę

Lewicowi parlamentarzyści m.in. z Finlandii, Szwajcarii, Danii i polskiej partii Razem, będący przedstawicielami Europejskiej Sieci Solidarności z Ukrainą odwiedzili Przemyśl.

Europejska Sieć Solidarności z Ukrainą organizuje pomoc materialną i finansową dla uchodźców z Ukrainy, ale też stara się jak o najszersze polityczne poparcie m.in. dla postulatu umorzenia ukraińskiego długu zagranicznego.

- Od tygodni współpracujemy z naszymi zachodnimi partnerami nad możliwie najszerszym, również politycznym, wsparciem Ukrainy. Wysiłki te zaowocowały powstaniem Sieci, do której przystąpiła również partia Razem - relacjonuje Anna Górska z zarządu krajowego Razem.

Podczas wizyty w Przemyślu przedstawiciele partii tworzących sieć odwiedzili Dom Ukraiński w Przemyślu, który pełni funkcję centrum recepcyjnego dla uchodźców oraz omówili plany kolejnych działań pomocowych.

Europejska lewica solidarna z Ukrainą.

- To bardzo cenne, że nasi partnerzy z Francji, Szwajcarii, krajów nordyckich, Portugalii w sprawie toczącej się wojny wsłuchują się w głos lewicy ukraińskiej, polskiej i innych krajów naszego regionu - mówiła posłanka partii Razem Paulina Matysiak na konferencji prasowej przed Domem Ukraińskim w Przemyślu.

Do Przemyśla, poza przedstawicielami władz Razem, przyjechali politycy z fińskiej partii Finish Left Alliance, duńskiej Red-Green Alliance, szwajcarskiej Ensemble à Gauche i organizacji Métropole en commun z francuskiego Lyonu.

Podczas konferencji wszyscy politycy podkreślali, że w obliczu wojny w Ukrainie Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje międzynarodowej współpracy i solidarności.

- Musimy budować międzynarodowe sieci, które pomogą ukraińskiemu społeczeństwu w odbudowie kraju, w tym systemu edukacji czy ochrony zdrowia - mówiła fińska parlamentarzystka Veronika Honskalo.

Wsparcie dla uchodźców

Zagraniczni goście nie kryli uznania dla skali pomocy ukraińskim uchodźcom udzielanej przez Polki i Polaków. - Reakcja Polaków i Polek na przybycie milionów uchodźców z Ukrainy jest dla nas przykładem - deklarowała szwajcarska parlamentarzystka Stéfanie Prezioso.

Politycy podkreślali, że otwartość, jaką Europa wykazuje się wobec uchodźców z Ukrainy powinna być standardem także w stosunku do uciekających z innych części świata. - Podziwiamy odpowiedzialność, jaką Polacy biorą na siebie, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy. W Danii również gościmy 5 razy więcej uchodźców niż podczas wojny w Bośni. Cieszymy się, że mogą przyjechać do naszego kraju i pracować od pierwszego dnia. Walczymy jednocześnie, żeby ten sposób przyjmowania uchodźców nie był wyjątkiem, a obejmował wszystkich, którzy uciekają przed wojną - mówił szwedzki poseł Soren Sondergaard.

Chcą uwolnić Ukrainę od długu

Członkowie Europejskej Sieci Solidarności przypominali w Przemyślu o konieczności uwolnienia Ukrainy od długu zagranicznego. Dług zagraniczny Ukrainy to ponad 125 mld dolarów. Problemem dla ukraińskiej gospodarki jest jednak nie tylko jego wielkość, ale także wysokie oprocentowanie zaciągniętych pożyczek.

- Obsługa długu kosztuje Ukrainę ponad 10% dochodu narodowego rocznie, podczas gdy na obronę przekazywano dotąd jedynie 4%. W sytuacji wojny potrzebna jest pomoc różnego typu: broń, żywność, opieka nad uciekającymi przed wojną uchodźcami, ale także uwolnienie od ciężaru długu zagranicznego - tłumaczył Maciej Szlinder, członek zarządu krajowego Razem.

Europejska Sieć Solidarności z Ukrainą domaga się, aby obsługę długu przejął Europejski Bank Centralny. - Docelowo popieramy anulowanie całego zadłużenia. To konieczne, aby odbudowa kraju po wojnie była możliwa - podsumował Szlinder.