PETYCJA DO WOŁODYMYRA ZEŁEŃSKIEGO, PREZYDENTA UKRAINY

Author

ENSU / RESU

Pilne: Skopiuj i wklej poniższą petycję do e-maila i wyślij ją do biura Prezydenta Zełeńskiego na adres letter@apu.gov.ua, z kopiami do fpsu@fpsu.org.ua (Federacja Związków Zawodowych Ukrainy) i info@kvpu.org.ua (Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy).

Zaapeluj o prezydenckie weto wobec ustaw 5371 i 5161 aby chronić prawa  pracowników z Ukrainy

Szanowny Prezydencie Zełeński,

Wyrażając naszą szczerą solidarność z narodem ukraińskim w obliczu rosyjskiej agresji, my członkowie europejskich i światowych związków zawodowych wzywamy Pana do zastosowania prezydenckiego weta wobec nowo przyjętych kontrowersyjnych ustaw 5371 i 5161. W przeciwnym razie miliony pracowników mogą stracić ochronę przed nadużyciami ze strony pracodawców.

Ustawa 5161 (wprowadzająca "umowy śmieciowe") i ustawa 5371 ("O zmianach niektórych aktów prawnych w celu uproszczenia regulacji stosunków pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorczości") zostały zatwierdzone w drugim czytaniu przez ukraiński parlament 19 lipca.

Obawiamy się, że ewentualne wprowadzenie w życie tych regulacji spowoduje faktyczne zniesienie istotnej części praw pracowniczych i niektórych z ostatnich wciąż istniejących zabezpieczeń chroniących pracowników przed arbitralnymi działaniami pracodawców, które stały się coraz częstsze w czasie wojny i spowolnienia gospodarczego.

Jeśli ustawa 5371 zostanie podpisana do Kodeksu Pracy Ukrainy zostanie dodany nowy rozdział III-B zatytułowany "Uproszczony system regulujący stosunki pracy", pozwalający pracodawcom na "umowne ograniczenie" praw pracowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających do 250 pracowników - innymi słowy, praw zdecydowanej większości pracowników.

Dla pracowników "uproszczony system" będzie oznaczał samowolne zwolnienia, pracę w nadgodzinach z nieuzasadnionych przyczyn lub ignorowanie układów zbiorowych w zakresie wypłaty wynagrodzeń. Zagrozi on również dotychczasowym możliwościom w zakresie zrzeszania się pracowników i obrony swoich praw za pośrednictwem związków zawodowych.

W obecnych okolicznościach przyjęcie tych ustaw, które zostały ostro skrytykowane zarówno przez ukraińskie, jak i międzynarodowe związki zawodowe, pogłębi nierówności i utrudni dialog społeczny. Co więcej, może to również osłabić perspektywy Ukrainy na integrację europejską.

Komisja parlamentarna ds. integracji Ukrainy z Unią Europejską uznała ustawę 5371 za niezgodną z minimalnymi standardami społecznymi zawartymi w Europejskiej Umowie Stowarzyszeniowej. Nie jest ona także zgodna z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Nie spełnia szeregu minimalnych standardów zapisanych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejskiej Karcie Społecznej (zrewidowanej) i innych przepisach UE.

Nowe prawo narusza również standardy określone w konwencjach MOP nr 132, nr 135, nr 158, a nawet w konwencji założycielskiej nr 1 (1919), dotyczącej ograniczenia czasu pracy w zakładach przemysłowych do 8 godzin dziennie i 48 godzin tygodniowo.

Dlatego my, niżej podpisani, z pełnym szacunkiem wzywamy Pana do wzięcia pod uwagę i tak już niepewnej sytuacji pracowników w Ukrainie i skorzystanie z prezydenckiego weta wobec ustaw 5161 i 5371. Odrzucenie tych ustaw odciąży miliony Ukraińców już cierpiących z powodu brutalnej inwazji rosyjskiej, a tym samym pomoże wzmocnić ich opór wobec niej.

Podpisz tutaj

Wypełnione petycje należy przesłać do: Kancelaria Prezydenta Ukrainy, 01220, Kyiv, 11 Bankova Str, UKRAINA. Email: letter@apu.gov.ua, Z kopiami do Federacji Związków Zawodowych Ukrainy (fpsu@fpsu.org.ua) i Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy (info@kvpu.org.ua) Aby wysłać kopię do lokalnej ambasady lub konsulatu Ukrainy, znajdź ich dane kontaktowe tutaj

Inicjatywa Europejskiej Sieci Solidarności z Ukrainą (European Network for Solidarity with Ukraine)