"Retten til at gøre modstand." Et feministisk manifest

Author

collective

Date
July 7, 2022

Vi, feminister fra Ukraine, opfordrer feminister i hele verden til at være solidariske med det ukrainske folks modstandsbevægelse mod den imperialistiske krig, som den russiske Føderation har udløst. Krigsfortællinger fremstiller ofte kvinder* som ofre. Men i virkeligheden spiller kvinder* også en central rolle i modstandsbevægelser, både ved fronten og på hjemmefronten: fra Algeriet til Vietnam, fra Syrien til Palæstina, fra Kurdistan til Ukraine.

Forfatterne af [Manifestet om feministisk modstand mod krig] (https://spectrejournal.com/feminist-resistance-against-war/) nægter ukrainske kvinder* denne ret til modstand, som udgør en grundlæggende selvforsvarshandling for de undertrykte. I modsætning hertil ser vi feministisk solidaritet som en politisk praksis, der skal lytte til stemmerne fra dem, der er direkte berørt af den imperialistiske aggression. Feministisk solidaritet skal forsvare kvinders* ret til selvstændigt at bestemme deres behov, politiske mål og strategier til at opnå dem. Ukrainske feminister kæmpede mod systemisk diskrimination, patriarkat, racisme og kapitalistisk udnyttelse længe før det nuværende øjeblik. Vi førte og vil fortsat føre denne kamp både under krig og i fredstid. Den russiske invasion tvinger os imidlertid til at fokusere på det ukrainske samfunds generelle forsvarsindsats: kampen for overlevelse, for grundlæggende rettigheder og friheder, for politisk selvbestemmelse. Vi opfordrer til en informeret vurdering af en specifik situation i stedet for abstrakte geopolitiske analyser, der ignorerer den historiske, sociale og politiske kontekst. Abstrakt pacifisme, som fordømmer alle parter, der deltager i krigen, fører i praksis til uansvarlige løsninger. Vi insisterer på den væsentlige forskel mellem vold som et middel til undertrykkelse og som et legitimt middel til selvforsvar.

Den russiske aggression underminerer de ukrainske feministers resultater i kampen mod politisk og social undertrykkelse. I de besatte områder bruger den russiske hær massevoldtægter og andre former for kønsbaseret vold som en militær strategi. Etableringen af det russiske regime i disse områder udgør en trussel om [kriminalisering af LGBTIQ+-personer og afkriminalisering af vold i hjemmet] (http://www.feministfightback.org.uk/why-we-need-feminist-solidarity-with-ukraine/). I hele Ukraine er problemet med vold i hjemmet ved at blive mere akut. Omfattende ødelæggelse af den civile infrastruktur, trusler mod miljøet, inflation, mangel på varer og befolkningsflytning bringer den sociale reproduktion i fare. Krigen intensiverer den kønsbestemte arbejdsdeling, hvilket yderligere flytter arbejdet med den sociale reproduktion - under særligt vanskelige og usikre forhold - over på kvinderne. Stigende arbejdsløshed og [den neoliberale regerings angreb på arbejdstagerrettigheder] (https://commons.com.ua/ru/sho-ne-tak-iz-regulyuvannyam-praci-pid-chas-voyennogo-stanu/) forværrer fortsat de sociale problemer. På flugt fra krigen er mange kvinder* tvunget til at forlade landet og befinder sig i en sårbar situation på grund af hindringer for adgang til bolig, social infrastruktur, stabil indkomst og lægehjælp (herunder prævention og abort). De er også i fare for at blive fanget i sexhandel.

Vi opfordrer feminister fra hele verden til at støtte vores kamp. Vi kræver:

 • retten til selvbestemmelse, beskyttelse af liv og grundlæggende frihedsrettigheder og retten til selvforsvar (herunder væbnet) for det ukrainske folk - såvel som for andre folkeslag, der står over for imperialistisk aggression.
 • en retfærdig fred, baseret på det ukrainske folks selvbestemmelse, både i de områder, der kontrolleres af Ukraine, og i de midlertidigt besatte områder, hvor der tages hensyn til arbejdernes, kvindernes, LGBTIQ+-folks, de etniske minoriteters og andre undertrykte og diskriminerede gruppers interesser.
 • international retfærdighed for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden under Den Russiske Føderations og andre landes imperialistiske krige.
 • effektive sikkerhedsgarantier for Ukraine og effektive mekanismer til at forhindre yderligere krige, aggressioner og optrapning af konflikter i regionen og i verden.
 • fri bevægelighed, beskyttelse og social sikkerhed for alle flygtninge og internt fordrevne personer uanset oprindelse.
 • beskyttelse og udvidelse af arbejdstagerrettigheder, modstand mod udnyttelse og superudnyttelse og demokratisering af arbejdsmarkedsforholdene.
 • prioritering af den sociale reproduktionssfære (børnehaver, skoler, medicinske institutioner, social støtte osv.) i forbindelse med genopbygningen af Ukraine efter krigen.
 • [eftergivelse af Ukraines udlandsgæld] (https://www.cancel-ukrainian-debt.org/ ) (og andre lande i den globale periferi) med henblik på genopbygning efter krigen og forebyggelse af yderligere sparepolitikker.
 • beskyttelse mod kønsbaseret vold og sikring af en effektiv gennemførelse af Istanbul-konventionen.
 • respekt for LGBTIQ+-personers, nationale mindretals, handicappedes og andre diskriminerede gruppers rettigheder og styrkelse af deres indflydelse.
 • sikring af pigers og kvinders reproduktive rettigheder, herunder den universelle ret til seksualundervisning, lægehjælp, medicin, prævention og abort.
 • garanteret synlighed for og anerkendelse af kvinders aktive rolle i den antiimperialistiske kamp.
 • inddragelse af kvinder i alle sociale processer og beslutningsprocesser, både i krig og i fredstid, på lige fod med mænd.

I dag truer den russiske imperialisme det ukrainske samfunds eksistens og påvirker hele verden. Vores fælles kamp mod den kræver fælles principper og global støtte. Vi opfordrer til feministisk solidaritet og handling for at beskytte menneskeliv såvel som rettigheder, social retfærdighed, frihed og sikkerhed.

Vi forsvarer retten til at gøre modstand.

Hvis det ukrainske samfund lægger våbnene ned, vil der ikke være noget ukrainsk samfund.

Hvis Rusland lægger våbnene ned, vil krigen ophøre.

Første liste over ukrainske underskrifter: [https://commons.com.ua/en/right-resist-feminist-manifesto/](https://commons.com.ua/en/right-resist-feminist-manifesto/)