Solidaritatea stângii europene cu Ucraina

Author

Partidul Democrației și Solidarității - Demos

Date
March 10, 2022

Am asumat prezentul manifest comun al partidelor din Centrul și Estul Europei, printre care: Soțialny Rukh (Ucraina), Razem (Polonia), Kairiųjų Aljansas (Lituania), Vasemmistoliitto (Finlanda), Budoucnost (Cehia). Considerăm că întotdeauna și în fiecare caz trebuie să avem permanent în minte principiile dreptului internațional: autodeterminarea popoarelor, egalitatea suverană, neintervenția în treburile interne ale unui alt stat, respectarea dreptului popoarelor de a dispune de ele însele, nerecurgerea la forță, reglementarea pe cale pașnică a diferendelor etc., iar comunitatea internațională trebuie să acționeze în direcția respectării lor și sancționării celor care le încalcă.

Avem nevoie mai mult decât oricând de un efort coordonat al statelor din Centrul și Estul Europei, atât în privința asigurării securității, cât și privitor la întrajutorarea tuturor celor care fug din calea războiului sau a altor catastrofe. Destinul nostru este întrețesut și doar prin cooperare vom putea face față provocărilor viitorului.

Înțelegem natura complexă a conflictului din Ucraina și că se impune simultan atât susținerea acesteia pe toate căile posibile, cât și încetarea cât mai rapidă a conflictului și tratarea diferendelor pe cale pașnică pentru o rezoluție favorabilă păcii.

Textul manifestului este acesta:

„Pe 24 februarie, Rusia a lansat o invazie militară ilegală și nejustificată asupra unui stat suveran și independent – Ucraina. Noi, ca partide progresiste din Ucraina, Lituania, Finlanda, Cehia, Polonia România, condamnăm cu putere această agresiune care desconsideră toate valorile pe care le susținem.

Ne opunem categoric unei ordini în care cel mai puternic își impune voința asupra celui mai slab prin forță – și acesta este modul în care agresiunea Moscovei trebuie privită. Poporul ucrainean are dreptul fundamental de a trăi liber, de a-și alege conducătorii și de a se guverna pe el însuși. Viitorul Ucrainei trebuie să depindă doar de decizia sa liberă și independentă. Prin urmare, cu mândrie și hotărâre ne exprimăm solidaritatea cu poporul ucrainean în lupta sa pentru demnitate și suveranitate.

Solidaritatea nu trebuie să rămână un slogan lipsit de conținut. În fața acestei agresiuni neprovocate, Ucraina are nevoie de ajutor pentru a rezista forțelor armate ruse și pentru a garanta siguranța cetățenilor săi. Cerem guvernelor țărilor noastre și Uniunii Europene să ofere toată asistența necesară. Sprijinim, printre altele, trimiterea de echipament militar, furnizarea de apă, mâncare și ajutor medical civililor și mobilizarea tuturor canalelor diplomatice posibile pentru a stabili coridoare umanitare pentru evacuarea oamenilor și pentru livrarea tuturor resurselor necesare.

Solidaritatea noastră îți găsește, de asemenea, expresia în a propaga mesajul socialiștilor ucraineni („Soțialny Rukh”) și sindicatelor muncitorești. Ucraina s-a prăbușit sub povara datoriei sale externe mari, cheltuind aproximativ 10-15% din PIB cu plata acesteia. Împrumuturile internaționale, incluzându-le pe cele de la FMI, au fost garantate cu condiția reducerii cheltuielilor sociale, iar rambursarea lor a obligat populația să reducă din cheltuielile de bază și să fie introdusă austeritatea în sectoarele fundamentale ale economiei. Astăzi, statul are nevoie de resurse pentru a proteja populația civilă și să asigure adăpost pentru persoanele dislocate și ajutor medical pentru răniți. Ucraina are nevoie să fie eliberată de povara datoriei externe și de presiunea neoliberală distructivă. În consecință, cerem Băncii Centrale Europene să preia costurile acesteia și plata ei.

Trebuie să rămânem atenți la situația tuturor refugiaților care intră în țările noastre fugind de războiul din Ucraina. Guvernele noastre trebuie responsabilizate ca să se asigure că toți refugiații se bucură de aceleași drepturi ca propriii cetățeni – în privința condițiilor de muncă, accesul la educație și locuire, asigurare medicală sau orice alt serviciu public. În acest context, facem apel la Uniunea Europeană pentru solidaritate și ajutor financiar pentru a veni în sprijinul sistemelor sociale ale țărilor gazdă.

În același timp, trebuie să ne asigurăm că există o presiune constantă asupra Rusiei pentru a înceta agresiunea și a-și retrage trupele de pe teritoriul ucrainean. Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să acționeze ferm și să nu țină cont de interesele de afaceri și de lobby. Cerem confiscarea activelor din Europa ale oligarhilor ruși și transferarea lor statului ucrainean. Cerem, de asemenea, excluderea Sberbank și Gazprombank din sistemul SWIFT și încetarea imediată a importului de combustibil fosil din Rusia în Uniunea Europeană. Considerăm că putem folosi impactul acestor sancțiuni asupra propriilor sisteme energetice ca o oportunitate de a accelera tranziția spre energie verde și corectă.”

Sursa: https://partiarazem.pl/2022/03/left-solidarity-with-ukraine/