Stoppa det ryska anfallskriget! Fred i Ukraina!

Author

ENSU/RESU

Date
January 3, 2023

Fredagen den 24 februari är det ett år sedan den ryska armén invaderade Ukraina på order av Putin och hans regim. Ett år av obeskrivligt lidande och blodsutgjutelse för det ukrainska folket.

Den helt igenom orättfärdiga invasionen har redan kostat många tiotusentals ukrainska civila och värnpliktiga livet. Varje dag utsätts det ukrainska folket för brutalitet och våld. Miljontals civila har tvingats fly utomlands, miljontals har blivit internflyktingar.

Hela städer och byar har lagts i spillror av ryska bombningar och flyganfall. Civil infrastruktur (el- och fjärrvärmenät, skolor, sjukhus, järnvägar, hamnar, etc) förstörs systematiskt, vilket gör det omöjligt att leva i landet.

Putins mål är att omöjliggöra existensen av ett självständigt och livskraftigt Ukraina!

– Den ryska armén har begått massmord på civila och ukrainska krigsfångar på många håll. För många tusentals andra är deras öde fortfarande okänt. Organiserade massvåldtäkter och övergrepp med dödligt resultat har kommit att bli etablerade angreppsstrategier. Varje gång en ny ukrainsk by eller stad befrias har nya brott uppdagats.

- Många ukrainska medborgare (inklusive många hundratusentals barn) har deporterats, utan tillstånd och ofta med våld, till ryskt territorium.

Det ukrainska folket vägrar med rätta att förbli passiva offer för detta anfallskrig och motsätter sig aktivt och massivt invasionen, med eller utan vapen i hand. En mycket utbredd rörelse för självhjälp och självorganisering hos befolkningen spelar här en avgörande roll för att detta motstånd ska kunna fortsätta, liksom internationellt stöd i dess många olika former.

Dödandet av det ukrainska folket inför världens ögon och förstörelsen av det oberoende Ukraina måste upphöra! Kraftigaste möjliga internationella protester emot den ryska invasionen och största möjliga solidaritet med det ukrainska folket är därför mera nödvändigt än någonsin.

Vi, organisationer såväl enskilda ifrån hela världen, vill därför framföra denna vädjan om att veckan kring den 24 februari görs till en global vecka för aktiviteter gentemot den ryska invasionen och för solidaritet med Ukraina.

– Fred åt Ukraina - nej till det ryska kriget! Omedelbart stopp för den ryska militärens alla bombningar och ett tillbakadragande av alla ryska trupper ifrån Ukraina.

– Bredast möjliga stöd åt och solidaritet med det ukrainska folket, i dess berättigade motstånd emot den ryska invasionen.

[Denna resolution har antagits av Europeiska Nätverket för Solidaritet med Ukraina (ENSU/RESU). I nätverket ingår politiska partier och organisationer, fackföreningar, kvinnoorganisationer och klimat- och miljöorganisationer, samt enskilda personer.

Organisationer och enskilda personer som vill stödja den kan framföra detta på e-post

ukraina.solidaritet@gmail.com  

Ange om du undertecknar den som enskild person eller som företrädare för en organisation.]

John Andersson

ordförande Ukraina-Solidaritet Sverige