Solidarita s ukrajinskými přáteli

Author

Antonín Hořčica

Date
May 1, 2022

V Levici nám není situacena Ukrajině lhostejná, imperialistickoua gresi Ruské federace proti Ukrajině odsuzujeme a nepřipouštíme si žádné relativizace a odkazy na to, co kde, kdo dělal jinde a za jakých okolností. Nezastíráme roli NATO a vliv této organizace na situaci na Ukrajině. V žádném případě však nic neomlouvá chování agresora a jeho snahu oovládnutí ukrajinského území, bombardování a raketové útoky na města a vesnice, po kterých zůstaly stovky a tisíce mrtvých civilistů, které způsobili několikamilionovou uprchlickou vlnua které vyústili na řadě míst ve válečné zločiny, které budou jak doufáme vyšetřeny a po zásluzepotrestány.

Již 22. února jsme zareagovali na uznání separatistických republik ze strany Ruska a odmítli toto narušení integrity Ukrajiny. Přitom jsme vyzývali k mírovému řešení.

V té době jsme již připravovali mírovou demonstraci a připravovali demonstraci Stop válce na Ukrajině!. Protiválečné shromáždění se uskutečnilo 25. února, to je hned druhý den po ruské agresi. Razantně jsme odsoudili vojenské akce Ruské federace. Odmítli jsme vojenské řešení konfliktů a zabírání cizího území a zdůraznili jsme Mezinárodní právo musí platit pro každého. S projevy vystoupili zástupci strany Jan Májíček, Petr Rohel, Tomáš Ulrich a Martina Veverková, dále Diana Young z organizace CLARA a několik Ukrajinců z místní komunity v rámci open mic.

Současně jsme podpořili Prohlášení předsedy Strany evropské levice (European Left) Heinze Bierbauma. Vyjádřili jsme podporu všem, kteří aktivně vyjadřovali podporu Ukrajině tím, že poskytují finanční nebo materiální pomoc, nabízejí prostoryk ubytování lidem, kteří byli nuceni uprchnout ze svých domovů, nebo se zapojují do dalších dobrovolnických aktivit.

Členové ukrajinské strany Sociální ruch se snažili a snaží ve svých článcích popisovat situacina Ukrajině ze svého levicového pohledu a vysvětlovat své pozice. Tento pohled je pro nás strašně důležitý. Proto jsou nám sympatické články Tarase Bilouse, které nám pomáhají v porozumění jejich situace. Považujeme také za důležité sledovat a podporovat ruské protiválečných organizace, proto vítáme společné prohlášení Ruského socialistické hnutí a ukrajinské strany Socialnyj ruch Proti ruskému imperialismu. Prohlášení ruských a ukrajinských levicových organizací.

Z posledního článku Tarase Bilouse Self-Determination and the War in Ukraine (Sebeurčení a válka na Ukrajině) uvádíme překlad této důležité části týkajícíse hodnocení války na Ukrajině a snahy o oslovení západní levice.

"V mnoha ozbrojených konfliktech je správné volat po diplomacii a kompromisu. V případě etnických konfliktů by internacionalisté často neměli stát na žádné straně. Tato válka však takovým případem není.Na rozdíl od války v Donbasu v roce 2014, která byla komplikovaná, je povaha současné války vlastně jednoduchá. Rusko vede agresivní imperialistickou válku, Ukrajina vede národní osvobozeneckou válku. Nemůžeme vědět, jak se bude Ukrajina po válce vyvíjet – záleží to na spoustě faktorů. S jistotou však můžeme říci, že pouze v případě vítězství Ukrajiny bude existovat šance na progresivní změnu. Pokud zvítězí Rusko, bude to mít strašlivé následky. To je hlavní důvod, proč podpořit ukrajinský odpor, a to i vojenskou pomocí."

Strana Levice se rozhodla pro Levicovou odpověď na válku na Ukrajině. S dalšími středo a východoevropskými levicovými stranami jsme vydali prohlášení k válce na Ukrajině. Z textu prohlášení:

"Kategoricky odmítáme takové uspořádání, v němž silnější vnucuje silou svou vůli slabšímu,a právě tak je třeba vnímat agresi Moskvy. Ukrajinský lid má základní právo žít svobodně, volit si své vůdce a vládnout si sám. Budoucnost Ukrajiny by měla záviset pouze na jejich svobodném a nezávislém rozhodnutí. Proto s hrdostí a odhodláním vyjadřujeme svou solidaritu s ukrajinským lidem v jeho boji za důstojnost a suverenitu." Pod prohlášením jsou podepsány levicové subjekty z šesti zemí;z Česka mimo nás také hnutí Budoucnost, z Polska Razem, Соціальний рух z Ukrajiny, Svaz levice (Vasemmistoliitto) z Finska, Kairiųjų aljansas z Litvya Demos România z Rumunska. Další aktivitou na podporu ukrajinským přátelům byla podpora kampaně na zrušení ukrajinského dluhu. K té jsme se přihlásili při příležitosti demonstrace při oslavě 1.máje.

V důsledku tvrdých podmínek, které si mezinárodní věřitelé stanovili, je Ukrajina nucena platit značnou část svého rozpočtu na obsluhu dluhu. V důsledku ruské invaze musí stát zajistit vojenské vybavení pro armádu a jednotky územní obrany. Jsou zapotřebí zdroje na ochranu civilního obyvatelstva, zajištění bydlení pro vysídlené osoby a léky pro zraněné. Peníze, které Ukrajina vynakládá na obsluhu svého dluhu, jí k tomu mohou pomoci.

Jako závěr příspěvku k postojům Levice k válce na Ukrajině si vypůjčíme citace od členky Celostátního výboru Levice Martiny Veverková, připomíná: „Strana Levice bezprostředně po jejím začátku odsoudila Putinovu válečnou agresi vůči Ukrajině a vyjádřila plnou solidaritu lidem na Ukrajině. Nadále podporujeme kroky, které mohou vést k co nejrychlejšímu ukončení válečného konfliktu. Zároveň trvámena tom, že v civilizační povinnosti evropských států je udělat vše pro zajištění důstojných životních a pracovních podmínek všech uprchlíků a uprchlic.“

Antonín Hořčica, člen PCV Levice

Levicoviny Květen 2022 (redakčně zkráceno)