Nederlands

Artikelen in het Nederlands

Hier een selectie van relevante artikelen in het Nederlands. U kunt ook overleggen https://www.sap-rood.org/tag/oekraine/

SolidariteitHistorieRuslandCampismePacifismeSociale Beweging (Oekraïne)NATO24/2 antikampismeBE2022ENSU verjaardagAnderen

Ons basisplatform

Wij, mensen en organisaties uit sociale bewegingen, vakbonden en partijen, uit Oost- en Westeuropa, tegenstanders van de oorlog en alle vormen van neokolonialisme in de wereld, willen van onderuit een netwerk opbouwen, dat onafhankelijk is van eender welke regering.

Wij komen op voor :

1. De verdediging van een onafhankelijk en democratisch Oekraïne.

2. De onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen van het volledige Oekraïense grondgebied.

Het stopzetten van de nucleaire dreiging die wordt gevormd door het in de alarmfase brengen van de Russische kernwapens en het bombarderen van Oekraïense kerncentrales.

3. Steun aan het verzet (gewapend en ongewapend) in al haar verscheidenheid van het Oekraïense volk, ter verdediging van haar zelfbeschikkingsrecht.

4. Kwijtschelding van de buitenlandse schuld van Oekraïne.

5. Onthaal zonder discriminatie van alle vluchtelingen, uit Oekraïne en elders.

6. Steun aan de democratische en anti-oorlogsbeweging in Rusland. Garandeer het statuut van politieke vluchteling voor alle opposanten tegen Poetin en voor Russische soldaten die deserteren.

7. Inbeslagneming van de tegoeden van Russische regeringsleden, hoge ambtenaren en oligarchen in Europa en de rest van de wereld ; en financiële en economische sancties, waarbij de kansarmen worden beschermd tegen de gevolgen ervan.

Daarenboven, komen wij, samen met stromingen die deze doelstellingen delen in Oekraïne en Rusland, op voor :

8. Voor wereldwijde nucleaire ontwapening. Tegen militaire escalatie en de militarisering van de geesten.

9. Voor de ontmanteling van de militaire blokken.

10. Opdat elke hulp aan Oekraïne ontsnapt aan de greep en de bezuinigingsvoorwaarden opgelegd door IMF of EU.

11. Tegen het productivisme, het militarisme en de imperialistische concurrentie voor macht en winst die ons leefmilieu en onze sociale en democratische rechten vernietigen.

Na Wereldoorlog I werd de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) opgericht op basis van volgende universele verklaring : ‘Een universele en duurzame vrede kan enkel gesticht worden op basis van sociale rechtvaardigheid’. Vandaag moeten we daar ook ecologische rechtvaardigheid en de rechtsstaat aan toevoegen. Wij komen op voor vrede en gelijkheid, democratische rechten, sociale en klimaatrechtvaardigheid, door samenwerking en solidariteit tussen de volkeren.

Individuele leden

Netherlands
Jan Lust
Jet van Rijswijk
Frank Slegers
Belgium
Mateo Alaluf
Laurence Di Bari
Georges Bauherz
Francine Bolle
Marijke Colle
Pierre Dupong
Martin Vander Elst
Karel Gacoms
Henri Goldman
Nancy Guilmain
Ella Hittvis
Francis Houart
Nicolas Kazantzas
Felipe van Keirsbilck
Catherine Kestelyn
Sofia Lamouchi
Freddy Mathieu
Julián Vallejo Morales
Quentin Pasetti
Sylvain Piqué
Robert Plasman
Elias Preszow
Gérard Preszow
Eliane Renard
Dominique Rodriguez
Nathalie Sartiaux
Daniel Tanuro
Francis Taylor
Alain Tondeur
Anne Vanesse
Jean-Claude Vannieuwenhuyze
Nick Van de Vel
Peter Veltmans
Marie Vingtcent
Jean Vogel
Laurent Vogel
Thomas Weyts
Joris De Winter