Norsk (1)

Europeisk nettverk for solidaritet med Ukraina

Hva vil vi?

Denne uttalelsen definerer konsensus som underskriverne er enige om, med mål om å bygge aktiv solidaritet med det ukrainske folket i deres kamp, og med russere som er motstandere av denne krigen. Erklæringen har så langt blitt signert av mer enn 225 personer og organisasjoner over hele verden.

Vi, sosiale bevegelser, fagforeninger, organisasjoner og partier, fra Øst- og Vest-Europa, motstandere av krig og all nykolonialisme i verden, ønsker å bygge et nettverk nedenfra, uavhengig av enhver regjering FOR

 1. Forsvaret av et uavhengig og demokratisk Ukraina!
 2. Umiddelbar tilbaketrekning av russiske tropper fra hele ukrainsk territorium. Slutten på atomtrusselen som utgjøres av varslingen av russiske atomvåpen og bombingen av ukrainske kraftverk!
 3. Støtten til motstanden (væpnet og ubevæpnet) til det ukrainske folket i dets mangfold, til forsvar for dets rett til selvbestemmelse!
 4. Kanselleringen av Ukrainas utenlandsgjeld!
 5. Ikke-diskriminerende mottak av alle flyktninger – fra Ukraina og andre steder!
 6. Støtten til den antikrigs- og demokratiske bevegelsen i Russland og garantien for politisk flyktningstatus for motstandere av Putin og for russiske soldater som deserterer!
 7. Beslagleggelse av eiendelene til russiske regjeringsmedlemmer, høytstående tjenestemenn og oligarker i Europa og rundt om i verden; og implementering av finansielle og økonomiske sanksjoner – beskytte de vanskeligstilte mot virkningene deres!

Utover det kjemper vi også, sammen med likesinnede strømninger i Ukraina og Russland:

 1. For global atomnedrustning. Mot militær eskalering og militarisering av sinn.
 2. For demontering av militærblokker
 3. Å sikre at all bistand til Ukraina ikke er underlagt IMFs eller EUs innstramningsbetingelser
 4. Mot produktivisme, militarisme og imperialistisk konkurranse om makt og profitt som ødelegger miljøet vårt og våre sosiale og demokratiske rettigheter.

På slutten av første verdenskrig ble ILO grunnlagt på en universell uttalelse: «En universell og varig fred kan bare være basert på sosial rettferdighet». I dag må vi legge til miljørettferdighet og rettssikkerhet: vi kjemper for fred og likhet, demokratiske friheter, sosial og klimarettferdighet, gjennom samarbeid og solidaritet mellom folk.