Zeer blij dat ook Woman, Life, Freedom op 25 februari deelneemt aan de Nationale manifestatie in solidariteit met Oekraïne

Het collectief 'Vrouw, Leven, Vrijheid-België' op 25 februari deelneemt aan de Nationale manifestatie in solidariteit met Oekraïne. Hun oproep in het Farsi kan je hieronder vinden.

"Het collectief 'Vrouw, Leven, Vrijheid-België' verklaart zich ook solidair met het volk van Oekraïne en in het bijzonder met de verdediging van de strijd van de Oekraïense vrouwen en met de veroordeling van de agressie van Rusland op het grondgebied van Oekraïne en de alliantie van de Russische regering met andere oorlogszuchtige regeringen, waaronder het Iraanse regime, dat de sponsor is van de massamoord en de grootschalige onderdrukking en leverancier van militaire wapens, niet alleen op het grondgebied van Oekraïne maar ook in het Midden-Oosten. Dit collectief zal deelnemen aan deze demonstratie ter ondersteuning van het recht op zelfbeschikking voor alle onderdrukte naties, ook die in Oekraïne en Iran."

Very happy that Woman, Life, Freedom - Belgium is also participating in the National demonstration in solidarity with Ukraine on 25 February. Their appeal in Farsi can be found here.

"Woman, Life, Freedom-Belgium Collective also declares its solidarity with the people of Ukraine and especially in defending the struggles of Ukrainian women and in condemning the aggression of Russia on the territory of Ukraine and the alliance of the Russian government with other war-mongering governments, including the Iranian regime, which is the sponsor of the massacre and comprehensive repression and the supplier of military weapons, not only in the territory of Ukraine but also in the Middle-East region. This collective will participate in this demonstration in support of the right to self-determination for all oppressed nations, including the ones in Ukraine and Iran."