ΠΡΟΣ ΤΟΝ VOLODYMYR ZELENSKYY, ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΊΑΣ

Επείγον: Αντιγράψτε και επικολλήστε την ακόλουθη αίτηση σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και στείλτε την στο γραφείο του προέδρου Ζελένσκι στη διεύθυνση letter@apu.gov.ua, με αντίγραφα στις διευθύνσεις fpsu@fpsu.org.ua (Ομοσπονδία Συνδικάτων της Ουκρανίας) και info@kvpu.org.ua (Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων της Ουκρανίας).

Το παρακάτω ψήφισμα εξηγεί πώς οι νέοι αυτοί νόμοι θα καταστρέψουν τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των Ουκρανών εργαζομένων, εάν τελικά εφαρμοστούν.

Θα νομιμοποιούσαν ακραίες μορφές εκμετάλλευσης στην Ουκρανία και θα έθεταν επίσης σε κίνδυνο τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να σταματήσει αυτή την καταστροφική νομοθεσία: ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Μπορεί να επικυρώσει τους νόμους ή να ασκήσει βέτο.

Δεδομένου ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην επικυρωθούν οι νόμοι 5161 και 5371, το παρόν ψήφισμα καλεί τον Πρόεδρο Ζελένσκι να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων της Ουκρανίας ασκώντας το προεδρικό του βέτο και στους δύο νόμους.

Πρέπει να αντικατασταθούν με μέτρα που να αυξάνουν την ασφάλεια των εργαζομένων και να επιτρέπουν στους ίδιους και στις οικογένειές τους να επιβιώσουν από την καταστροφή του πολέμου και να οικοδομήσουν μια νέα και ισχυρότερη Ουκρανία.

Κείμενο υπογραφών

Για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων της Ουκρανίας, ασκήστε το προεδρικό βέτο απέναντι στους νόμους 5371 και 5161

ΠΡΟΣ ΤΟΝ VOLODYMYR ZELENSKYY, ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΊΑΣ

Αγαπητέ Πρόεδρε Zelenskyy,

Εκφράζοντας την ειλικρινή μας αλληλεγγύη με το λαό της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, εμείς, μέλη ευρωπαϊκών και παγκόσμιων συνδικάτων, σας καλούμε να ασκήσετε το προεδρικό σας βέτο στους πρόσφατα ψηφισθέντες αμφιλεγόμενους νόμους 5371 και 5161. Διαφορετικά, εκατομμύρια εργαζόμενοι θα μπορούσαν να χάσουν την προστασία τους από τις καταχρήσεις των εργοδοτών.

Ο νόμος 5161 (που εισάγει συμβάσεις "μηδενικών ωρών") και ο νόμος 5371 ("Περί τροποποιήσεων ορισμένων νομοθετικών πράξεων για την απλούστευση της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για την επιχειρηματικότητα") εγκρίθηκαν σε δεύτερη ανάγνωση από το ουκρανικό κοινοβούλιο στις 19 Ιουλίου.

Η ενδεχόμενη εφαρμογή αυτών των νόμων θα οδηγήσει στην ουσιαστική κατάργηση σημαντικών εργασιακών δικαιωμάτων και ορισμένων από τις τελευταίες προστατευτικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ακόμα τους εργαζόμενους από αυθαίρετες ενέργειες των εργοδοτών, που έχουν μάλιστα γίνει πιο συχνές σε αυτή την περίοδο πολέμου και οικονομικής ύφεσης.

Εάν επικυρωθεί ο νόμος 5371, θα προστεθεί στον Εργατικό Κώδικα της Ουκρανίας ένα νέο κεφάλαιο ΙΙΙ-Β με τίτλο "Απλοποιημένο καθεστώς ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων", που θα επιτρέπει στους εργοδότες να "περιορίζουν συμβατικά" τα δικαιώματα των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους -με άλλα λόγια τα δικαιώματα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων.

Για τους εργαζόμενους, αυτό το "απλοποιημένο καθεστώς" θα μεταφραστεί σε αυθαίρετες απολύσεις, υπερωριακή εργασία με οποιαδήποτε πρόφαση και παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων στην καταβολή μισθών. Θα θέσει επίσης σε κίνδυνο τις δυνατότητες των εργαζομένων να συνδικαλίζονται και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους μέσω των συνδικάτων.

Στις παρούσες συνθήκες, η υιοθέτηση αυτών των νόμων, οι οποίοι έχουν επικριθεί έντονα τόσο από τα ουκρανικά όσο και από τα διεθνή συνδικάτα, θα επιδεινώσει την κοινωνική ανισότητα και θα παρεμποδίσει τον κοινωνικό διάλογο. Επιπλέον, μπορεί επίσης να υπονομεύσει τις προοπτικές της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή της ένταξη.

Ακόμα και η κοινοβουλευτική επιτροπή για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε ότι ο νόμος 5371 δεν συνάδει με τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Σύνδεσης. Ούτε συμμορφώνεται με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

Δεν ανταποκρίνεται σε μια σειρά ελάχιστων προτύπων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον (αναθεωρημένο) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και σε άλλους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραβιάζει επίσης τα πρότυπα που προβλέπονται από τις συμβάσεις αριθ. 132, 135 και 158 της ΔΟΕ, ακόμη και από την ιδρυτική σύμβαση αριθ. 1 (1919) για τον περιορισμό του χρόνου εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις σε 8 ώρες την ημέρα και 48 ώρες την εβδομάδα.

Εμείς, οι υπογράφοντες, σας καλούμε, συνεπώς, με όλο τον σεβασμό να λάβετε υπόψη σας την ήδη επισφαλή κατάσταση των εργαζομένων στην Ουκρανία και να ασκήσετε το προεδρικό βέτο στους νόμους 5161 και 5371. Η απόρριψη αυτής της νομοθεσίας θα ελαφρύνει το βάρος εκατομμυρίων Ουκρανών που ήδη υποφέρουν από τη βίαιη ρωσική εισβολή και έτσι θα συμβάλει στην ενίσχυση της αντίστασής τους σε αυτήν.