Zahraničným politikom - spravodlivosť pre ukrajinských robotníkov!

V predvečer volieb do Európskeho parlamentu apelujú odborári v Kryvyjom Rihu na kandidátov a pripomínajú politikom, že najväčšiu ťarchu vojny proti agresorovi znášajú práve námezdne pracujúci. Práve im chýba munícia a práve o ich záujmoch by sa malo diskutovať na vysokých miestach. Odborári sú presvedčení, že ignorovanie týchto skutočností má katastrofálne následky. Varovali tiež pred zneužívaním podpory Ukrajiny na zakrývanie sebeckých cieľov, čo je bežné u niektorých medzinárodných elít.

Jurij Samojlov, vedúci predstaviteľ Nezávislého odborového zväzu baníkov, povedal: "V našich rodinách je každý druhý o vojne, o tých, ktorí práve slúžia, o tom, ako im pomôcť, pretože drvivá väčšina mobilizovaných sú obyčajní robotníci. Je jasné, že sa to stalo prioritou odborov. Zároveň sa však pozastavuje pracovná legislatíva, znižujú sa sociálne výdavky a deti podnikateľov a úradníkov sa zabávajú v zahraničí. Je to spravodlivé?" - pýta sa Jurij.

Výzva už získala podporu rôznorodej skupiny odborárskych, občianskych a študentských aktivistov z rôznych regiónov Ukrajiny. Zdieľajú spoločnú nespokojnosť s nedostatočným záujmom o problémy zamestnancov a pevne veria, že ich spoločný hlas je kľúčom k zmene. Potenciálne publikum výzvy vidia ako priateľov Ukrajiny a spojencov zamestnancov v Európe aj vo svete.

Oleksandr Skyba, vedúci Slobodného odborového zväzu železničiarov v depe Darnytsia, dôrazne upozorňuje, že od začiatku vojny boli pracovné práva výrazne obmedzené. Tvrdí, že väčšina týchto zmien neposilnila obranyschopnosť, ale skôr ju oslabila. "Umožniť zamestnávateľom svojvoľne pozastaviť pracovnoprávne vzťahy a ustanovenia kolektívnych zmlúv je vážnym zásahom do úlohy odborov a do základov demokracie," tvrdí. Oleksandr zdôrazňuje svoju dôveru v silu jednoty a vzájomnej podpory v boji a očakáva solidaritu od svojich zahraničných súdruhov.

Výzva politickým predstaviteľom Európy a sveta

Vzhľadom na to, že náš osud často závisí od vašich rozhodnutí, my, ukrajinskí odborári a aktivisti, by sme sa na vás chceli obrátiť priamo a zdôrazniť nasledovné:

Zatiaľ čo sa medzinárodné spoločenstvo sa zaseklo v nerozhodnosti, ruské okupačné vojská s nadšením stupňujú svoju ofenzívu. Naši súdruhovia umierajú na fronte, sú nútení bojovať bez dostatočných zásob zbraní a pri absencii riadnej protivzdušnej obrany sú naše elektrárne, továrne a domy zasahované ničivými údermi. Pri skutočne neochvejnej podpore by to nebolo nevyhnutné. Zatiaľ však musíme agresorovi čeliť predovšetkým sami.

Odolnosť ukrajinskej spoločnosti závisí od obyčajných pracujúcich, ktorí tvoria väčšinu ozbrojených síl a zabezpečujú fungovanie domáceho frontu v oblasti logistiky, výroby a údržby kritickej infraštruktúry. Zároveň je čoraz viditeľnejšia sociálna priepasť, keď verejné statky existujú len pre elitu a ostatným zostávajú len povinnosti. To demoralizuje a ohrozuje obranyschopnosť krajiny a jej budúcnosť. Napriek tomu, zatiaľ čo my naďalej dostávame almužnu, pracujeme nadčasy a žijeme pod neustálou hrozbou, že sa dostaneme na ulicu, naša vláda sa oveľa viac zaoberá dereguláciou a vytváraním priaznivých podmienok pre podnikateľov.

Bezpečnosť a blaho našich rodín a priateľov majú pre nás absolútnu hodnotu, vďaka nim sa držíme. Je však bolestne jasné, že povojnová Ukrajina bude mať nedostatok príležitostí na dôstojný život, ak námezdní pracovníci nedostanú páky na riešenie svojich problémov. S hrôzou si uvedomujeme, že pravdepodobne budeme musieť hľadať lepší život v zahraničí, pracovať dňom i nocou a súťažiť o hladové mzdy od chamtivých pánov.

Nie je tiež žiadnym tajomstvom, že vaše elity zmrazujú mzdy, zvyšujú ceny, rušia nám dovolenky a znižujú sociálne výdavky, pričom to všetko zdôvodňujú nevyhnutnosťou podpory Ukrajiny a zároveň pokračujú vo vzájomne výhodnom obchode s Ruskom, pričom peniazmi a technikou podporujú svoje vojenské kapacity. Táto politika je mimoriadne nebezpečná pre solidaritu a dôveru medzi našimi ľuďmi.

Chápeme, že len spoločne môžeme brániť demokraciu a sociálnu spravodlivosť pred inváziou imperialistov, nátlakom diktátorov, chúťkami oligarchov a demagógiou krajnej pravice.

Preto vás vyzývame, aby ste:

1. Zastavili vývoz zbraní do tretích krajín a uprednostnili dodávky zbraní a munície potrebných práve teraz na obranu Ukrajiny. Naša vojna by sa nemala stať zámienkou pre úžernícke obchodovanie obchodníkov s bezpečnosťou!

2. Znemožnili Putinovmu režimu obchádzať sankcie. To si okrem iného vyžaduje zatvorenie pochybných schém, ktoré využívajú ruskí, ukrajinskí a iní oligarchovia. Každá poskytnutá transakcia a náhradný diel umožňuje Rusku pokračovať vo vojne!

3. Odpísali nespravodlivý dlh a zabezpečili, aby sa vaše peniaze neminuli na protispoločenské experimenty v našej krajine! Medzinárodná podpora by mala pomôcť obnoviť a rozšíriť všeobecnú zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie, obnoviť dostupné bývanie a verejnú infraštruktúru a zabezpečiť dôstojné pracovné miesta a pracovné podmienky.

4. Nadviazali kontakty s ukrajinskými odbormi a organizáciami občianskej spoločnosti, lobovali za ich zapojenie do rozhodovania na všetkých úrovniach a trvali na dôležitosti kolektívneho vyjednávania a slobody združovania! V deformovanom politickom systéme je to takmer jediný spôsob, ako sa môžu obyčajní ľudia domáhať svojich práv.

5. Prekukli využívanie solidarity na krytie partikulárnych záujmov! Skonfiškovali ruský majetok, zatvorili offshorové spoločnosti a zdanili superbohatých, ale nepredkladali ľuďom falošnú voľbu: obetovať osud Ukrajincov, alebo zobrať tým najzraniteľnejším u vás doma!

Prijaté na stretnutí odborárskych a študentských aktivistov v regióne Kryvbas pri príležitosti Medzinárodného dňa práce, ktorému predsedal Jurij Samojlov a na ktorom sa zúčastnili zástupcovia nezávislých odborových zväzov ArcelorMittal Kryvyj Rih, závod na spracovanie železnej rudy Kryvyj Rih, Metinvest a Rudomine, Slobodného odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva v Kryvyjom Rihu, Slobodného odborového zväzu pedagógov a vedcov v Kryvyjom Rihu, študentského odborového zväzu Priama akcia, mimovládnej organizácie Čarodejnice z Kryvbasu, mimovládnej organizácie Spravedlivyst a mimovládnej organizácie Sociálne hnutie.

Podpíšte petíciu!

14 máj 2024

https://rev.org.ua/to-foreign-politicians-justice-for-ukrainian-workers/