Vrijheid voor Boris Kagarlitsky

Author

Russian Socialist Movement (RSD)

In English
En castellano

Een paar uur geleden werd bekend dat de FSB [Federale Veiligheidsdienst van de Russische Federatie] een strafzaak heeft geopend tegen de bekende linkse politicoloog en redacteur van het online magazine Rabkor, Boris Kagarlitsky. De officiële reden voor het openen van de zaak is 'rechtvaardiging van terrorisme', maar we zijn er absoluut zeker van dat de vervolging van Kagarlitsky een politieke vergelding is voor zijn standpunten.

De laatste tijd heeft Boris regelmatig commentaar geleverd op de huidige politieke situatie en openlijk kritiek geuit op zowel het binnenlandse als het buitenlandse beleid van de Russische autoriteiten.

Het regime heeft herhaaldelijk geprobeerd deze politieke wetenschapper het zwijgen op te leggen ‒ in 2018 werd het Instituut voor Globalisering en Sociale Bewegingen (ISMO), dat wordt geleid door Kagarlitsky, tot 'buitenlands agent' bestempeld en in april vorig jaar werd aan hem het label van buitenlands agent toegeschreven.

Kagarlitsky begon zijn activiteiten in de Sovjet-Unie en werd voor het eerst gevangen gezet tijdens het bewind van Joeri Andropov. Onder Jeltsin, tijdens de gebeurtenissen van oktober 1993, omdat hij zich verzette tegen de ontbinding van de Opperste Sovjet werd hij in elkaar geslagen en gearresteerd. In 2021 zat hij 10 dagen vast vanwege oproepen om deel te nemen aan protesten na de verkiezingen voor de Doema. Nu kan Kagarlitsky maximaal vijf jaar de gevangenis in gaan.

De strafzaak tegen Boris Kagarlitsky is een aanval op de hele linkse beweging. We kunnen het geheel oneens zijn met individuele uitspraken en conclusies van Boris tijdens verschillende periodes van zijn publieke activisme, maar we zullen dergelijke tegenstellingen onder ogen moeten zien in de loop van een open en eerlijke discussie, als Boris vrij is.

We roepen alle socialistische en communistische organisaties op om een brede solidariteitscampagne te organiseren en de onmiddellijke vrijlating van Boris Kagarlitsky en alle andere politieke gevangenen te eisen.

In zijn laatste artikelen en toespraken bleef Kagarlitsky steevast optimistisch over de vooruitzichten van de huidige Russische regering, of beter gezegd, over het gebrek aan overlevingskansen van deze regering. De realiteit toont aan dat dit optimisme volledig gerechtvaardigd is. De totale zuivering van de laatste overblijfselen van de civiele maatschappij is een hopeloze poging van de autoriteiten om een enorm lek te dichten met een kurk.

Organiseer een brede solidariteitscampagne en eis de onmiddellijke vrijlating van Boris Kagarlitsky en alle politieke gevangenen!

Dit artikel stond op Against the Current. Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.