Ukraina 2023: Lønnskravene ble imøtekommet i 72,8% av tilfellene ved rettslige prosesser.

(23 februar) I lys av fullskala- krigen i Ukraina, har antallet arbeidskonflikter falt kraftig, men i fjor så vi en gjenoppblomstring av kamper i rettssalen. Dette vises av analysen på nettsida til Høyesterett i Ukraina av de årlige rapportene fra førsteinstansdomstolene, om behandling av saker i sivile rettssaker for 2021-2023. I 2022 mista 5 millioner mennesker jobbene sine, men bare 1683 avskjedssaker ble anket! Hvorfor er det? Etter invasjonens begynnelse har den juridisk beskyttelsen blitt svakere fordi :

● Lovkostnader og juridisk hjelp har blitt uoverkommelig for mange mennesker.

● Utvidelsen av arbeidsgivers rettigheter i henhold til lov 2136 har ført til at arbeidstakere har mista tro på suksess ved å anke.

● I en rekke regioner har domstolene slutta å fungere på grunn av okkupasjon eller fiendtligheter.

Fra 2023 begynte arbeidere hyppigere å ta juridiske skritt for å kreve sin rett, etter at krigens grusomheter etterhvert har blitt «normalisert». Vinnersjansene øker gradvis; for eksempel ble lønnskravene imøtekommet i 72,8% av tilfellene i fjor.