Putinas yra uzurpatorius

Gerbiami ponai ir ponios,

Kreipiamės į Jus norėdami išreikšti didelį susirūpinimą dėl artėjančių, 2024 kovo mėnesį planuojamų Rusijos Federacijos prezidento „rinkimų“, ypač atsižvelgiant į įvykius Rusijoje ir agresyvią, ekspansinę jos išorės politiką Ukrainos ir daugelio kitų valstybių atžvilgiu.

Norime akcentuoti, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas problemoms, susijusioms su veiksniais, iš esmės lemiančiais rinkimų proceso demokratiškumą, objektyvumą, o svarbiausia – “rinkimų” kuriuose V. Putinas bus perrinktas dar kartą eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigas, rezultatų teisėtumą.

Pagrindinės priežastys, dėl kurių dabartinio Rusijos prezidento V. Putino perrinkimas 2024 m. rinkimuose negali būti būti pripažintas legitimiu, išdėstytos 2023 m. spalio 13 dienos Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 2519, o taip pat specialiojoje Teisės reikalų ir žmogaus teisių komiteto pranešėjo Pieterio Omtzigto (Nyderlandai) ataskaitoje Nr. 15827 (2023 m. rugsėjo 22 d.).

Norime atkreipti dėmesį į aplinkybes, galinčias prisidėti prie Rusijos Federacijos prezidento V. Putino perrinkimo 2024 m. pripažinimo nelegitimiu:

·       Valdžios uzurpavimas ir spaudimas bet kokiems dabartinio režimo politiniams oponentams taikant represijas, fizinį susidorojimą  ir fizinį politinių oponentų pašalinimą;

·       Žiniasklaidos laisvės nebuvimas arba ribojimas;

·       Rinkimų organizavimas laikinai okupuotose nepriklausomos Ukrainos teritorijose taikant prievartinio balsavimo praktikas, organizuojant nelegalius rinkimus ir kito tipo balsavimus.

·       Neteisėtos, antikonstitucinės Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisos, kurios buvo priimtos siekiant sukurti V. Putino išlikimo valdžioje galimybę. Primename, kad vadovaujantis Rusijos Federacijos Konstitucijos 81 straipsnio 3 dalimi (iki 2020 m. pataisų) tas pats asmuo negalėjo eiti Rusijos Federacijos prezidento pareigų “daugiau nei dvi kadencijas iš eilės“. Taigi Putinas neturėjo teisės tapti Rusijos prezidentu 2012 m. ir vėlesniais metais;

·       Daugelio akivaizdžiai neteisėtų įstatymų, pažeidžiančių pamatinius teisės principus, demokratines vertybes ir teisinės valstybės principą, kuris yra vienas iš Rusijos konstitucinės santvarkos pagrindų, priėmimas (Rusijos Federacijos Konstitucijos 1 straipsnis);

·       Karas Ukrainoje ir karo nusikaltimai, dėl kurių V. Putinas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo orderį yra tarptautiniame ieškomų asmenų sąraše.

Ypatingo dėmesio vertos aplinkybės, susijusios su Rusijos rinkimų sistemos būkle ir rinkimų organizavimo Rusijoje nesuderinamumu su Venecijos komisijos suformuluotu visuotinės, lygios, laisvos, slaptos ir tiesioginės rinkimų teisės principu[1]:

·   Dėl balsavimo teisės ribojimų (asmenims gavusiems kaltinamuosius nuosprendžius, kaltinimus “dalyvavimu“ ekstremistinių organizacijų veikloje, turintiems leidimą gyventi užsienyje, nuteistiems dėl tam tikrų administracinių nusižengimų) nemaža dalis Rusijos piliečių atimama pasyvioji rinkimų teisė – remiantis  Rusijos nevyriausybinės organizacijos “Golos“ skaičiavimais, tokia teisė atimama mažiausiai 10–11 milijonų žmonių.

·       Kandidatų registravimo tvarka yra visiškai kontroliuojama taikant administracinius resursus: rinkimų komisijos gali sukurti bet kokį pagrindą neregistruoti alternatyvių ar opozicinių kandidatų ar panaikinti registraciją vėliau, taip visiškai panaikinama reali, o ne dirbtinė konkurencinė kova rinkimuose ir pažeidžiamas politinio pliuralizmo principas, kuris yra vienas iš Rusijos konstitucinės santvarkos pagrindų (Rusijos Federacijos Konstitucijos 13 straipsnis);

·       Sudarytos sąlygos pažeidžia kandidatų lygiateisiškumo principą naudojant administracinius resursus dabartinio “valstybės vadovo” naudai (aktyvi agitacija prisidengiant informavimu apie valstybės vadovo sprendimus), kandidatams sąmoningai suteikiama nelygi prieiga prie žiniasklaidos.

  • Reguliariai ir masiškai fiksuojami valstybės ir savivaldybių tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų prievartinio balsavimo už vyriausybę palaikančius kandidatus atvejai, įskaitant tiesioginės valios išreiškimo kontrolės atvejus;

·       Nuotolinio elektroninio balsavimo sistemos įdiegimas ir aktyvus taikymas gerokai paaštrino prievartinio balsavimo, balsavimo slaptumo, rinkėjų valios apsaugos nuo klastojimo problemas – nuotolinio elektroninio balsavimo sistema yra neskaidri bet kokiai išorinei stebėsenai, yra visiškai kontroliuojama rinkimų organizatorių ir leidžia neribotai manipuliuoti rinkėjų balsais.

·       Naujų balsavimo formatų įvedimas ir taikymas (pavyzdžiui, balsavimo mobiliose balsavimo vietose viešosiose erdvėse), aktyvus išankstinis balsavimas ir balsavimas namuose taip pat labai sumažina visuomeninės kontrolės galimybes ir sukuria palankias sąlygas falsifikacijai;

·       Rinkimų komisijos formuojamos taip, kad galiausiai taptų visiškai priklausomos nuo esamų valdžios institucijų ir suformuotų vieną administraciniais resursais kontroliuojamą vertikalę;

·       Visuomeninės rinkimų kontrolės, stebėjimo, įskaitant tarptautinį, galimybės yra labai apribotos: sukurtos įstatyminės kliūtys, apribota rinkimų stebėjimą vykdančių organizacijų veikla (taip pat ir pasitelkiant teisės aktus dėl “užsienio agentų” ir “nepageidaujamų organizacijų”), rinkimų stebėtojų bendruomenė yra persekiojama; ·       Tiek rinkimų apylinkėse, tiek visoje rinkimų komisijų sistemoje susiformavo stabili ilgalaikė masinių rinkimų rezultatų klastojimo praktika tiek balsavimo, tiek balsų skaičiavimo metu. Taip pat dėl teismų ir teisėsaugos sistemos būklės neegzistuoja veiksmingų pažeidimų ginčijimo mechanizmų. Apskritai tai daro Rusijos rinkimų sistemą nepajėgią organizuoti ir vykdyti laisvų ir sąžiningų rinkimų, atitinkančių pripažintus tarptautinius standartus.

Apibendrinant mūsų kreipimąsi, prašome atkreipti dėmesį į šios problemos mastą ir imtis būtinų veiksmų siekiant:

1) Įgyvendinti ir vykdyti 2023 m. spalio 13 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 2519 pilna apimtimi, ypač akcentuojant 8 punktą: „Asamblėja ragina Europos Tarybos valstybes nares pripažinti Vladimirą Putiną nelegitimiu po dabartinės prezidento kadencijos pabaigos ir nutraukti visus ryšius su juo, išskyrus humanitarinius ryšius ir taikos siekimą“;

2) Pripažinti neteisėtu V. Putino prezidento kadencijų “skaičiavimą iš naujo“, priimtą kartu su Rusijos Federacijos Konstitucijos pataisomis;

3) V. Putiną perrinkus į Rusijos prezidento pareigas naujai kadencijai, raginame pripažinti jo kaip Rusijos Federacijos prezidento statusą neteisėtu nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir atsisakyti kontaktų su Rusijos Federacijos valdžios institucijoms, išskyrus humanitarinius ryšius ir taikos siekimą. Tokie žingsniai taps stipriais svertais V. Putino režimui nutraukti karą Ukrainoje ir sukurs sąlygas jam pagal tarptautinę teisę atsakyti už įvykdytus karo nusikaltimus.

PASIRAŠYK ORIGINALĄ PETICIJĄ

1. Serguei Guriev, Sciences Po Provost

2. Mikhail Khodorkovski, Rusijos antikarinis komitetas

3. Leonid Gozman, Rusijos antikarinis komitetas

4. Vladimir Milov, Laisvosios Rusijos fondo viceprezidentas

5. Dimitri Goudkov, Rusijos antikarinis komitetas

6. Russie-Libertés, Prancūzija

7. La Asociación de Rusos Libres, Ispanija

8. Free Russia Foundation, JAV

9. Free Russia Foundation, Belgija

10. Reforum, Lietuva

11. Lev Ponomarev, Sacharovo institutas, Prancūzija

12. Anastasia Shevchenko, Rusijos antikarinis komitetas

13. Boris Zimine, Rusijos antikarinis komitetas

14. Freies Russland, Vokietija

15. Solidarus, Vokietija

16. Russland der Zukunft, Šveicarija

17. Democratic community of Russian-speakers, Suomija

18. Get lost/ Go by the Forest, Rusija

19. Free Russia, Nyderlandai

20. Russians against war, Vilnius

21. Marat Guelman, Rusijos antikarinis komitetas

22. Serguei Aleksachenko, Rusijos antikarinis komitetas

23. Mikhail Kasianov, Rusijos antikarinis komitetas

24. Evgueniy Kiselev, Rusijos antikarinis komitetas

25. Maksim Reznik, judėjimo „European Saint-Petersbourg“ vienas iš steigėjų

26. Elena Loukianova, Rusijos antikarinis komitetas

27. Elena Kotenotchkina, Sacharovo iniciatyvos "Taika. Pažanga. Žmogaus teisės" narė, Rusija

28. „Open Russia“ judėjimas, Rusija

29. Ksenia Maksimova, Rusijos demokratų draugijos įkūrėja, JK

30. Port Nadziei/Cracovie for a Free Russia, Lenkija

31. Russian Canadian Democratic Alliance, Kanada

32. Freies Russland NRW, Vokietija

33. Comunità dei Russi Liberi, Italija

34. Svetlana Koshkareva, savanorių aljansas „Nurenberg trial 2.0“, Kanada

35. Demokrati-JA, Berlynas, Vokietija

36. Associação de russos livres, Portugalija

37. Russian America for Democracy in Russia, Čikaga

38. Antikarinė liberalų asociacija „Plakat“, Izraelis

39. Marina Okhrimovskaya, interneto žurnalas „Switzerland for all“

40. Tatiana Shaderova, Russi contro la guerra, Italija

41. Jaunimo demokratinis judėjimas „Vesna“

42. Nadejda Tolokonnikova, Pussy Riot

43. Association of Deputies for a Peaceful Russia, Vokietija

44. Voice of Free Russia, Čikaga

45. Olega Radzinskyi, rašytoja, nevyriausybinės organizacijos „True Russia“ direktorė

46. Judėjimas „Voice of Reason“, Rusija

47. Russian America for Democracy in Russia, JAV

48. Judėjimas „Wake up!“, Rusija

49. Russian democratic society of Serbia

50. Vladi (Vladislav Leshkevitch), rusų repo dainininkas

51. Vera Volna, neurochirurgė

52. Ivan Korzh, žurnalistas

53. Action4life, pagalbos fondas

54. Ivan Zimin, rinkodaros specialistas

55. Konstantin Vinokurov, IT konsultantas

56. Alexey Popov, verslininkas

57. Gregory Amnuel, režisierius, prodiuseris, publicistas, politikas

58. Marina Grunefeld, mokytoja

59. Antikarinis judėjimas „Loimaa against war“, Suomija

60. Maria Enns, namų šeimininkė

61. Nick Shlepov, verslininkas, duomenų mokslininkas, futbolo treneris

62. Marina Stepanova, gydytoja

63. Dmitriy Zakhvatov, advokatas

64. Dmitriy Ushatsky, „Liaudies deputatų kongreso vykdomosios tarybos“ narys

65. Arina Dukmasova, smuikininkė

66. Judėjimas „Wake up!“, Rusija

67. Alexander Andreev, anglų kalbos mokytojas, Čita

68. Vladimir Tyutikov, videografas

69. Tamara Markarova, kalbininkė, Maskva

70. Anastasija Novoselova, verslo technologė, Maskva

71. Evgenia Romanova, gydytoja

72. Antonina Buchumova, pensininkė

73. Evgeny Skuratov, verslininkas

74. Pavel Zajakin, liuteronų kunigas

75. Evgenia Kara-Murza, Free Russia Foundation

Jei norėtumėte pasirašyti viešai, rašykite mums adresu contact@antiwarcommittee.info