Os popierania

Author

Slavoj Žižek

Date
July 4, 2023
In English
En castellano

Populistická politika na ľavici aj na pravici dnes stojí na základoch popierania reality a zástupných argumentov, ktoré sú údajne v mene pracujúcej triedy.

… Rovnako ako v minulosti sa toto nové pravo-ľavé spojenectvo riadi konšpiračnými teóriami, ako sú tie, ktoré o vakcínach šíri Robert Kennedy ml. a stúpenci Donalda Trumpa. Odsudzuje opatrenia proti očkovaniu ako nástroj kontroly. Odmieta pomoc Ukrajine, pretože by to slúžilo vojensko-priemyselnému komplexu NATO. A v modelovom prípade popierania odmieta najväčšie hrozby, ktorým čelíme, ako obyčajné triky veľkých korporácií na vykorisťovanie pracujúcej triedy.

Politika popierania je, samozrejme, otvorene optimistická. Naznačuje, že sa nemusíme zaoberať žiadnymi novými nebezpečenstvami; môžeme pokračovať, akoby neexistovali. Je produktom populizmu na ľavici aj na pravici a je jedným z hlavných dôvodov, prečo sme teraz v "demokratickom úpadku". Ako poznamenáva Grace Blakelyová z Tribune, "autoritárstvo je na vzostupe napriek liberálnej predpovedi, že šírenie voľného trhu bude mať za následok viac demokracie - to preto, že kapitalizmus bude vždy brániť sociálne hierarchie pred hrozbou ekonomickej rovnosti".

Toto tvrdenie možno posunúť ďalej: hrozbu pre demokraciu predstavuje aj falošný populistický odpor voči korporátnemu kapitalizmu, ktorý stelesňuje "pacifistická" ľavica odmietajúca podporu Ukrajiny s odôvodnením, že z nej budú "len" profitovať dodávatelia obranných služieb. Veď Ukrajina je už dávno kolonizovaná západnými korporáciami a oslobodiť ju možno len prostredníctvom "zelenej", spravodlivej rekonštrukcie. …

https://www.project-syndicate.org/commentary/left-right-populist-alliance-against-ukraine-by-slavoj-zizek-2023-06