Ny lærebok i okkuperte områder forteller barn at Ukraina brenner alle russiske bøker og serverer cocktailen «Russerblod»

Russlands nye lærebok for det okkuperte Ukraina har som mål å hjernevaske ukrainske barn til å tro at Ukraina er aggressorstaten og Russland er «landet som vil forsvare livene deres».

‘Læreboka’ for Russlands nye skolefag ‘Grunnlaget for sikkerhet og forsvar av fedrelandet’ rettferdiggjør Russlands fullskala-invasjon av Ukraina med løgner som minner sterkt om de som ble brukt av Nazi-Tyskland og Sovjetunionen i 1939. Løgnene er alle desto mer sjokkerende ettersom aggressorstaten planlegger å innføre slik propaganda og glorifisering av ‘Russlands hær’ i okkuperte deler av Ukraina. Målet er å oppmuntre ukrainske barn, så vel som russiske, til å ville kjempe, og hevder at dette er «til forsvar» for et land som fører en uprovosert angrepskrig mot Ukraina.

BBCs ukrainske tjeneste har granska læreboka som nettopp er utgitt for det nye kurset om «Grunnlaget for sikkerhet og forsvar av fedrelandet» som skal lanseres ved begynnelsen av det nye skoleåret i september 2024. Det skal undervises i det obligatoriske kurset med en leksjon hver uke for 8. til 11.-klasse, men den nye læreboka «Den russiske hæren til forsvar av fedrelandet»  er skrevet for 10. og 11.-klasse. Medforfatterne inkluderer generalløytnant Rafael Timoshev og Igor Chernyak, nestleder i Kremls ‘Rossiyskaya gazeta’.

De historiske forvrengningene og direkte løgnene i boka er sjokkerende, men egentlig ikke noe nytt. Tilbake i august 2023 presenterte Russlands utdanningsminister Sergei Kravtsov ei ny ‘historielærebok’ for klassetrinn 10-11. Denne boka anklaget helt klart Ukraina for å ha forårsaket det resten av verden forstår har vært Russlands fullskala invasjon av Ukraina. Når det gjelder Russlands invasjon og annektering av Krim, begynte dens omskriving av fakta betydelig tidligere, og Russland kalte dette «gjenforeninga av Krim og Russland» og presenterte en versjon av hendelsene slik at russiske soldater visstnok var til stede kun for å garantere «sikkerhet» for den falske folkeavstemninga 16. mars 2014.

Hvis man dømmer på grunnlag av de utdragene av boka som er tilgjengelige, ser de historiske løgnene ut til å ha blitt enda frekkere. Men boka gjør også er et skjult forsøk på å glorifisere kampene i Russlands væpna styrker og å hjernevaske ukrainske barn til å tro at en slik militær handling var nødvendig for å «forsvare landet deres»… En annen medforfatter, Nikita Gololobov, fra forlaget Prosveshcheniye, kaller boka «et godt hjelpemiddel for skoleelevers ‘militær-patriotiske utdanning’». Boka «inngir kjærlighet til militære temaer, øker beredskapen ved å øke villigheten til å stille opp til tjeneneste når de blir oppringt, og ved første oppfordring bidra til fedrelandets forsvar». En leksjon i uka er ikke mye, men det er også planlagt tilleggskurs og leirer, der barna vil bli lært hvordan de skyter med Kalashnikov-rifler, etc.

Den russiske lederen Vladimir Putin har lenge forsøkt å glorifisere «veteraner» fra Russlands krig mot Ukraina. Deriblant inkludert et svært stort antall dømte kriminelle som ble rekruttert for penger og løftet om en «presidentiell benådning» hvis de gikk med på å kjempe i Ukraina. Det er et tilsynelatende krav om at de «veteranene» som ønsker å undervise i det nye kurset må ha pedagogisk bakgrunn og gå på omskoleringskurs. Det gjenstår å se om det vil redusere antallet voldelige kriminelle som allerede sendes inn på skolene for å lære barn om «mot» og «forsvare av fedrelandet».

Språket og løgnene er til tider direkte orwellsk. Et av bildene, for eksempel, av en russisk stridsvogn, har som bildetekst » Noen ganger kan fred bare gjenopprettes ved hjelp av stridsvogner.»

Aggressorstaten, som aktivt forsøker å knuse alle uttrykk for ukrainsk identitet på okkuperte Krim og Donbas, prøver å rettferdiggjøre sin invasjon i februar 2014 med følgende: » Da det i februar 2014 var et statskupp i Kiev, satte den nye regjeringa i gang en nedbryting av alt russisk. De begynte å brenne russiske bøker i stort omfang, ødelegge monumenter, forby russiske sanger og sjølve det russiske språket. Slagordet «Heng russerne» begynte populært i landet, og en cocktail kalt «Russerblod» dukket opp på restauranter.»

Mange av løgnene som følger om okkuperte deler av Luhansk- og Donetsk oblaster er de samme som ble sirkulert av Russlands propagandamaskin i 2014.  Det mest vanvittige tullet blir brukt i forsøket på å gi Ukraina skylda for Russlands fullskala invasjon 24. februar 2022.

“ Donbas ber om hjelp; På München-konferansen 19. februar 2022 truet Ukrainas president Volodymyr Zelensky Russland med at Ukraina planla å skaffe seg atomvåpen. Samme dag landet to raketter på territoriet til Rostov oblast. Og 21. februar ble en russisk grensepost ødelagt av et missil som ble skutt opp fra Ukraina. I følge vår militære etterretning var disse angrepene «øvinger» før en stor operasjon der Kiev planla å gjenerobre Donbas og erobre Krim , hvoretter NATO-styrker skulle plasseres der. Nær grensene til DPR og LPR ( de, i praksis, russiske styrte «folkerepublikkene» i Donetsk og Luhansk) var et stort antall ukrainske styrker og utstyr konsentrert, og rekognoseringsfly sirklet konstant på himmelen. Folkerepublikken Donbas henvendte seg til Moskva for å få hjelp”.

Alt dette gjenspeiler både nazistenes forsøk (i 1939. Oversetters merknad) på å hevde at Polen hadde initiert Tysklands invasjon, og de sovjetiske løgnene for å rettferdiggjøre deres aggresjon mot Finland. Under Putin har Russland konstant forfulgt de russerne som søker å fortelle sannheten om den sovjetiske terroren, og har effektivt «rehabilitert» massemorderen og diktatoren Josef Stalin. Alle forsøkene på å gjemme seg bak «oppfordringer om hjelp» er også tatt rett ut av Stalins lærebok.

Etter to år med brutal bombing og blodbad, driver Russland fortsatt fram sitt narrativ om «broderlige nasjoner». Ved å bruke Moskvas kamuflerende begrep ‘spesiell militæroperasjon’ [SMO] for å beskrive dens angrepskrig, hevder teksten at « vi kjemper ikke mot våre ukrainske brødre, men sjølve regimet som er fiendtlig mot Russland og som støttes av Vesten. Derfor er hovedforskjellen i taktikken til russiske ‘SMO’-enheter at de prøver på alle måter å beskytte livet til sivilbefolkninga og unngå unødvendig ødeleggelse. På den andre siden utfører den ukrainske siden jevnlig angrep, ikke mot militære mål, men mot kritisk infrastruktur – vann og avløpsinstallasjoner, raffinerier, kraftstasjoner, samt sykehus, skoler, boligbygg. Russland kjemper ærlig, mens Ukraina ofte oppfører seg på en primitiv og ondartet måte. «

Det er ganske svimlende løgner, med forfatterne som hevder at de massive skadene og blodbadet på boligbygg, sykehus, skoler, osv. i Mariupol, ikke ble forårsaka av dets egne nådeløse missilangrep og beskytning fra stridsvogner, men istedet av «nazister og leiesoldater» på Ukraina side. Det hevdes også at Russland nøye overholder Genève-konvensjonene i sin behandling av krigsfanger.

I Russland og på okkupert ukrainsk territorium blir de som forteller sannheten om Russlands bombing av sivile mål, tortur av sivile og krigsfanger, utenomrettslige drap osv. fengsla eller drept. Antagelig har dette, og det faktum at Russland kan hindre internasjonale overvåkere fra å besøke torturerte krigsfanger, scenene for Russlands alvorligste krigsforbrytelser osv. fått Moskva til å tro at løgnene vil overdøve sannheten, hvis de gjentas hardnakket nok. Det vil de ikke. Det blir vist i de dokumenterte bevisene som presenteres i tre omfattende rapporter fra FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon om Ukraina, og en omfattende etterforskning av krigsforbrytelser av blant annet Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Sistnevnte har nettopp utstedt sin andre runde med internasjonale arrestordre. Denne gangen mot høytstående russiske befal som er ansvarlige for å utføre Russlands kriminelle bombing av kritisk ukrainsk sivil infrastruktur. Arrestordre bør også vurderes mot de som er skyldige i de ovennevnte metodene for indoktrinering og militarisering, retta mot å hjernevaske ukrainske barn for å glorifisere og spre et ønske om å kjempe i inntrengerens hær.