Løslat Boris Kagarlitskij og alle andre russiske politiske krigsfanger!

Author

 Boris Kagarlitsky International Solidarity Campaign

Date
March 15, 2024

Også publisert på https://freeboris.info/. Underskrivere som ønsker å bli kontaktet av kampanjen, kan registrere seg på denne siden.

Vi undertegnede ble dypt sjokkerte da vi fikk vite at den ledende russiske sosialistiske intellektuelle og antikrigsaktivisten Boris Kagarlitskij (65) den 13. februar ble dømt til fem års fengsel.

Kagarlitskij ble arrestert med den absurde anklagen om "rettferdiggjøring av terrorisme" i juli i fjor. Etter en global kampanje som gjenspeiler hans verdensomspennende omdømme som forfatter og kritiker av kapitalisme og imperialisme, endte rettssaken mot ham 12. desember med en fellende dom og en bot på 609 000 rubler (ca. 70 000 NOK).

Påtalemyndigheten anket deretter boten som "urettferdig på grunn av overdreven mildhet" og hevdet feilaktig at Kagarlitskij ikke var i stand til å betale boten og ikke hadde samarbeidet med retten. I virkeligheten hadde han betalt boten i sin helhet og gitt domstolen alt den ba om av opplysninger.

Den 13. februar dømte en militær ankedomstol Kagarlitskij til fem års fengsel og forbød ham å drive nettsted i to år etter løslatelsen.

Omgjøringen av den opprinnelige rettsavgjørelsen er en bevisst fornærmelse mot de mange tusen aktivistene, akademikerne og kunstnerne over hele verden som respekterer Kagarlitskij og deltok i den globale kampanjen for hans løslatelse. Den delen av den russiske loven som ble brukt mot Kagarlitskij, forbyr i praksis ytringsfriheten. Beslutningen om å erstatte boten med fengselsstraff ble tatt på grunnlag av et fullstendig oppkonstruert påskudd. Rettens handling er utvilsomt et forsøk på å kneble kritikken i Russland mot regjeringens krigføring i Ukraina, som er i ferd med å gjøre landet til et fengsel.

Den falske rettssaken mot Dr. Kagarlitskij er den siste i en bølge av brutal undertrykkelse av venstreorienterte bevegelser i Russland. Organisasjoner som konsekvent har kritisert imperialismen, både den vestlige og andre, er nå under direkte angrep, og mange av dem er forbudt. Flere titalls aktivister soner allerede lange fengselsstraffer bare fordi de er uenige i den russiske regjeringens politikk og har mot til å si sin mening. Mange av dem tortureres og utsettes for livstruende forhold i russiske straffekolonier, uten grunnleggende medisinsk behandling. Politikere på venstresiden tvinges til å flykte fra Russland, anklaget for kriminelle handlinger. Internasjonale fagforeninger som IndustriALL og International Transport Federation er forbudt, og enhver kontakt med dem medfører lange fengselsstraffer.

Det er en klar årsak til denne kampen mot den russiske venstresiden. Krigens store ofre fører til økende misnøye blant det brede lag av arbeidsfolk. De fattige betaler for denne massakren med liv og helse, og krigsmotstanden er gjennomgående størst blant de fattigste. Venstresiden har budskapet og viljen til å avsløre sammenhengen mellom imperialistisk krig og menneskelig lidelse.

Dr. Kagarlitskij har reagert på domstolens opprørende avgjørelse med ro og verdighet: "Vi må bare leve litt lenger og overleve denne mørke perioden for landet vårt", sa han. Russland står foran en periode med radikale endringer og omveltninger, og frihet for Kagarlitskij og andre aktivister er en forutsetning for at disse endringene skal ta en progressiv retning.

Vi krever at Boris Kagarlitskij og alle andre antikrigsfanger løslates umiddelbart og betingelsesløst.

Vi oppfordrer også myndighetene i Russland til å stanse den økende undertrykkelsen av opposisjonelle og respektere borgernes ytringsfrihet og rett til å protestere.

Hovedunderskrivere (kort liste - full liste tilgjengelig her)

Naomi Klein, forfatter (Canada)

Jeremy Corbyn, parlamentsmedlem (Storbritannia)

Jean-Luc Mélenchon, politisk leder (Frankrike)

Slavoj Žižek, universitetene Birkbeck og Ljubljana (Slovenia)

Tariq Ali, forfatter (Storbritannia)

Yanis Varoufakis, forfatter og politisk leder (Hellas)

Judy Rebick, feministisk forfatter og aktivist (Canada)

Myriam Bregman, nasjonalrepresentant (Argentina)

Nicolás del Caño, nasjonal nestleder (Argentina)

Christian Castillo, nasjonal nestleder (Argentina)

Alejandro Vilca, nasjonal nestleder (Argentina)

Fernanda Melchionna, føderal stedfortreder (Brasil)

Sâmia Bomfim, føderal nestleder (Brasil)

Walden Bello, Focus on the Global South (Filippinene)

Luciana Genro, delstatsrepresentant, Rio Grande do Sul (Brasil)

Kavita Krishnan, kvinnerettighetsaktivist (India)

Bernd Riexinger, medlem av Forbundsdagen (Tyskland)

Richard Boyd-Barrett, TD (Irland)

John McDonnell, parlamentsmedlem (Storbritannia)

Fredric Jameson, Duke University (USA)

Étienne Balibar, Université Paris-Nanterre (Frankrike)

Lin Chun, London School of Economics (Storbritannia/Kina)

Kohei Saito, Universitetet i Tokyo (Japan)

Claudio Katz, Universitetet i Buenos Aires (Argentina)

Luis Bonilla-Molina, Otras Voces en Educación (Venezuela)

Reinaldo Iturriza López, sosiolog (Venezuela)

Patrick Bond (Universitetet i Johannesburg)

Lindsey German, Stop the War Coalition (Storbritannia)

Alex Callinicos, King's College London (Storbritannia)

Andrej Hunko, medlem av Forbundsdagen (Tyskland)

Jodi Dean, Hobart-William Smith (USA)