Ilja Budraitskis: "Represe je strukturální, nikdo v Rusku nemůže říct, že je v bezpečí

Author
Francesco Brusa Ilya Budraitskis
Date
August 17, 2023
In English
En castellano

VÁLKA. Rozhovor se socialistickým politologem: "Po Wagnerově vzpouře je FSB ještě mocnější: řídí Putinovy obavy. Z vězení se Navalnyj o ruské levici nezmiňuje, natož aby se pouštěl do merita svého politického programu: jde o naprosté odmítnutí jakékoli spolupráce".

Putinova válka je stejně tak vnější jako vnitřní. Zatímco válka proti Ukrajině zuří, státní represe vůči ruským disidentům a politickým oponentům pokračují. Jedna z nejsymboličtějších postav v tomto ohledu, Alexej Navalnyj - vůdce strany "Rusko budoucnosti", v minulosti oběť pokusu o otravu a od roku 2021 ve vězení - zveřejnil minulou neděli dlouhý vzkaz z trestanecké kolonie, kde je vězněn.

Jedná se o první prohlášení oponenta od jeho pravomocného rozsudku ze 4. srpna, který ho odsoudil k 19 letům vězení: podrobná obžaloba elit jeho země.

Komentovali jsme jej s Iljou Budraitskisem, politologem a aktivistou, který opustil Rusko krátce po invazi na Ukrajinu, členem Ruského socialistického hnutí a autorem knihy Disidenti mezi disidenty.

Navalnyj ve svém poselství ostře kritizuje nejen Putina, ale také Jelcinovo vedení a liberální politickou třídu 90. let, přičemž za klíčový moment, kdy začala centralizace moci v Rusku, označuje puč z roku 1993. Co si o tom myslíte vy?

Pro Navalného to není bezprecedentní krok. Řekl bych, že je to součást jeho politické strategie, jejímž cílem je také co nejvíce se distancovat od kontroverzní a bolestivé zkušenosti 90. let. Vůdce "Ruska budoucnosti" si uvědomil, že pro prosazování nového "sociálně-liberálního populismu" je velmi důležité vyznačit výrazný rozdíl od tohoto dědictví, a z vězení v tomto ohledu dále rozvíjí své analýzy. V některých ohledech se jedná o významnou kritiku. Podíváme-li se na ruské liberální kruhy, všimneme si, jak základní koncepcí, s níž se běžně vysvětluje nedávná transformace Putinova režimu a agrese proti Ukrajině, je představa kontinuity mezi současnou ruskou vládou a sovětským režimem. Jde o typicky liberální a "antikomunistickou" myšlenkovou linii, že nyní, s Putinovou diktaturou, dochází k jakémusi oživení stalinismu, sovětského autoritářství atd. Navalnyj naproti tomu načrtává jinou genealogii. Obviňuje Jelcina a staré postsovětské elity z toho, že promarnili historickou příležitost dát ruské společnosti demokratické základy (v tomto případě nezávislou justici a silný parlament) a že obětovali právní stát na oltář zájmů zločineckých klik, které se dostaly k moci a obohatily se divokou privatizací.

Jaké reakce vyvolává tato zpráva? Myslíte si, že může najít podporu v ruské opozici?

To je asi nejnegativnější aspekt dopisu. Navalnyj nejenže provádí obecnou analýzu období 90. let a Jelcinovy vlády, ale osobně obviňuje několik významných osobností ruské liberální opozice. Vyplývá z toho tedy naprosté odmítnutí jakékoliv spolupráce s lidmi, kteří jsou podle samotného Navalného morálně i politicky odpovědní za současnou situaci. I zde se setkáváme s postojem typickým pro vůdce "Ruska budoucnosti", který se na jedné straně často vyznamenává tím, že odmítá demokratické zprostředkování s ostatními opozičními silami, a na druhé straně se snaží akreditovat sebe a své stoupence jako jediné dostatečně "čisté" a důstojné osobnosti, které mohou vést ruskou opozici. Ti, kteří byli kritizováni, měli možnost snadno reagovat pouze v osobní rovině, aniž by se zabývali podstatou širší politické analýzy. Navíc se téměř vůbec nezmiňují o ruské levici, natož aby se zabývali zásluhami Navalného vlastního politického programu. To problematizuje úvahy o možné spolupráci. Myslím si však, že body týkající se svobodných voleb a přechodu k parlamentní republice by měly bez váhání podpořit všechny opoziční síly.

Mezitím represe pokračují a netýkají se jen Navalného, ale i významných levicových intelektuálů, jako je Boris Kagarlický, a také krajně pravicových polovojáků, jako je Igor Girkin. Vstupujeme do nové fáze?

Po takzvané "vzpouře" Vagnerova velitele Prigožina se úroveň i politické spektrum represí výrazně zvýšily. Domnívám se, že největšími vítězi této události se ukázaly být tajné služby (FSB): ty navíc jako první pojmenovaly to, co se děje, a nazvaly to "vzpourou". Lze předpokládat, že FSB se stala ještě mocnější než dříve a řídí Putinovy obavy (které se zvýšily právě kvůli Prigožinovým akcím). Mezitím probíhají pokusy ospravedlnit vlnu represí v očích společnosti. Například v článku Alexandra Dugina v Ria Novosti se právě objevilo tvrzení, že represe jsou způsobem, jak oživit a zdynamizovat společenské tělo, zatímco nové učebnice dějepisu pro školy, které začnou platit od září, označují přílišnou lehkost represí za příčinu rozpadu SSSR. Represe se zkrátka stává strukturálním prvkem ideologie moci, nikdo už nemůže říci, že je v bezpečí.