Dopis ukrajinské solidarity s palestinským lidem

Author

SKUPINA UKRAJINSKO-PALESTINSKÉ SOLIDARITY, David Šír 

Date
November 13, 2023

V otevřeném dopise představitelů ukrajinské občanské společnosti se mluví o solidaritě s Palestinou a odmítá se srovnávání pomoci západních zemí Ukrajině a Izraeli. Dopis podepsalo na tři stovky veřejně činných osobností, mimo jiné Volodymyr Artiukh, Taras Bilous, Oleksiy Radynski, Mykola Ridnyi, Oksana Dutchak nebo Yustyna Kravchuk.

My, ukrajinští akademici, umělci, političtí a odboroví aktivisté a představitelé občanské společnosti, vyjadřujeme solidaritu palestinskému lidu, který je již 75 let vystaven izraelské vojenské okupaci, separaci, osadnickému koloniálnímu násilíetnickým čistkámvyvlastňování půdy a apartheidu. Tento dopis píšeme jako lidé lidem. Na vládní úrovni, a dokonce i mezi solidárními skupinami na podporu bojů Ukrajinců a Palestinců, převažuje diskurz, který často rozděluje. Tímto dopisem tato rozdělení odmítáme a stvrzujeme naši solidaritu se všemi, kdo jsou utlačováni a bojují za svobodu.

Jako aktivisté angažovaní v otázkách svobody, lidských práv, demokracie a sociální spravedlnosti a s plným vědomím nerovností v rozložení sil důrazně odsuzujeme útoky na civilní obyvatelstvo – ať už jde o Izraelce napadené Hamásem, nebo Palestince napadané okupačními silami a ozbrojenými osadnickými gangy. Úmyslné útoky na civilisty jsou válečný zločin. Neospravedlňují však kolektivní trestání palestinského lidu, ztotožňování všech obyvatel Gazy s Hamásem a plošné nálepkování celého palestinského odporu termínem „terorismus“. Neospravedlňují ani pokračování probíhající okupace. S odkazem na četné rezoluce OSN prohlašujeme, že trvalý mír není možný bez spravedlnosti pro palestinský lid.

Palestinci mají právo na sebeurčení a odpor proti izraelské okupaci, podobně jako mají Ukrajinci právo na odpor proti ruské invazi.

Dne 7. října jsme byli svědky násilí Hamásu proti izraelským civilistům, přičemž dnes tuto událost mnozí vypichují, aby démonizovali a dehumanizovali palestinský odpor jako celek. Hamás, jako reakční islamistickou organizaci, však musíme vnímat v širším historickém kontextu desetiletí izraelských zásahů do palestinských území, jež předcházely založení této organizace na konci osmdesátých let 20. století. Během Nakby („katastrofy“) roku 1948 bylo více než 700 tisíc Palestinců brutálně vyhnáno ze svých domovů a celé vesnice byly zmasakrovány a zničeny. Od svého vzniku Izrael nepřestal usilovat o koloniální expanzi. Palestinci byli přinuceni k exilu, rozděleni a vystaveni správě různých režimů. Někteří se dnes jako izraelští občané potýkají se strukturální diskriminací a rasismem. Ti z okupovaného Západního břehu Jordánu jsou již desítky let vystaveni apartheidu pod kontrolou izraelské armády. Lidé z Pásma Gazy trpí blokádou uvalenou Izraelem roku 2006, která omezuje pohyb osob a zboží a vede k rostoucí chudobě a strádání.

Od 7. října do okamžiku psaní tohoto textu zemřelo v Gaze více než 8500 lidíŽeny a děti tvoří 62 procent obětí, přičemž zraněných bylo více než 21 048. V posledních dnech Izrael bombardoval školy, obytné oblasti, řecký pravoslavný kostel a několik nemocnic. Izrael také zastavil veškeré dodávky vody, elektřiny a pohonných hmot. Panuje vážný nedostatek potravin a léků, což způsobilo totální kolaps zdravotnického systému.

Většina západních a izraelských médií tyto oběti hájí jako pouhé vedlejší ztráty v boji s Hamásem a mlčí, pakliže se jedná o palestinské civilisty zabíjené na okupovaném Západním břehu Jordánu. Jen od začátku roku 2023 do 7. října dosáhl počet obětí na palestinské straně čísla 227. Od 7. října bylo na okupovaném Západním břehu Jordánu zabito 121 palestinských civilistů. V izraelských věznicích je v současnosti drženo více než deset tisíc palestinských politických vězňů. Trvalý mír a spravedlnost jsou možné pouze po ukončení probíhající okupace. Palestinci mají právo na sebeurčení a odpor proti izraelské okupaci, podobně jako mají Ukrajinci právo na odpor proti ruské invazi.

Naše solidarita pramení z hněvu nad nespravedlností a z hluboké bolesti, protože sami máme zkušenost s ničivými dopady okupace, ostřelováním civilní infrastruktury a humanitární blokádou. Ukrajina je částečně okupována již od roku 2014, kdy mezinárodní společenství nedokázalo zastavit ruskou agresi a ignorovalo imperiální a koloniální povahu ozbrojeného násilí, které následně eskalovalo 24. února 2022. Ukrajinští civilisté jsou denně ostřelováni – ve svých domovech, nemocnicích, na autobusových zastávkách, ve frontách na chleba. V důsledku ruské okupace žijí tisíce lidí na Ukrajině bez přístupu k vodě, elektřině nebo topení, přičemž ničení kritické infrastruktury nejhůře postihuje ty nejzranitelnější skupiny. V měsících obléhání a těžkého bombardování Mariupolu neexistoval žádný humanitární koridor. Pohled na útoky izraelské armády proti civilní infrastruktuře v Gaze, na izraelskou humanitární blokádu a okupaci území v nás tedy rezonuje obzvlášť bolestivě. Na základě této bolestivé zkušenosti vyzýváme své ukrajinské krajany po celém světě i všechny ostatní, aby pozvedli svůj hlas na podporu palestinského lidu a odsoudili probíhající izraelské masové etnické čistky.

Odmítáme vyjádření ukrajinské vlády o bezpodmínečné podpoře izraelských vojenských akcí a výzvy ukrajinského MZV k zamezení civilních obětí považujeme za opožděné a nedostatečné. Tento postoj představuje ústup od podpory palestinských práv a odsuzování izraelské okupace, jež Ukrajina po desetiletí zastávala, a to i hlasováním v OSN. Byť jsme si vědomi pragmatických geopolitických důvodů stojících za rozhodnutím Ukrajiny napodobovat postoje západních spojenců, na nichž závisí naše přežití, vnímáme rozpor mezi současnou podporou Izraele a vlastními závazky Ukrajiny ohledně lidských práv a boje za vlastní zemi a za svobodu. Jako Ukrajinci bychom měli solidarizovat nikoli s utlačovateli, ale s těmi, kteří útlak zažívají a vzdorují mu.

Důrazně se vymezujeme proti ztotožňování západní vojenské pomoci Ukrajině a Izraeli, jak to dělají někteří politici. Ukrajina neokupuje cizí území, ale naopak bojuje proti ruské okupaci, takže v jejím případě mezinárodní pomoc slouží spravedlivé věci a ochraně mezinárodního práva. Izrael okupoval a anektoval palestinská a syrská území, a západní pomoc tedy v jeho případě stvrzuje nespravedlivý řád a dosvědčuje dvojí standard ve vztahu k mezinárodnímu právu.

Stavíme se proti nové vlně islamofobie, jejímž příkladem je brutální vražda šestiletého Palestince a útok na jeho rodinu v americkém státě Illinois, i proti ztotožňování jakékoli kritiky Izraele s antisemitismem. Současně se stavíme proti obviňování všech Židů po celém světě za politiku izraelského státu a odsuzujeme antisemitské násilí, jehož příkladem je davový útok na letadlo v ruském Dagestánu. Odmítáme také oživování rétoriky „války proti teroru“, kterou USA a EU používaly k ospravedlnění válečných zločinů a porušování mezinárodního práva, čímž podkopaly mezinárodní bezpečnostní systém, přičemž tuto rétoriku si vypůjčily také další státy, včetně Ruska (pro válku v Čečensku) a Číny (pro genocidu Ujgurů). Dnes ji využívá Izrael při provádění etnických čistek.

Výzva k akci

  • Naléhavě vyzýváme k uskutečnění výzvy k příměří, kterou předložila rezoluce Valného shromáždění OSN.
  • Vyzýváme izraelskou vládu, aby okamžitě zastavila útoky na civilisty a poskytla humanitární pomoc. Trváme na okamžitém a časově neomezeném ukončení obléhání Gazy a neodkladné humanitární operaci za účelem obnovy civilní infrastruktury. Vyzýváme také izraelskou vládu, aby ukončila okupaci a uznala právo palestinských uprchlíků na návrat do své země.
  • Vyzýváme ukrajinskou vládu, aby odsoudila státem posvěcený teror a humanitární blokádu proti civilnímu obyvatelstvu Gazy a opětovně stvrdila právo palestinského lidu na sebeurčení. Vyzýváme rovněž ukrajinskou vládu, aby odsoudila úmyslné útoky na Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu.
  • Vyzýváme mezinárodní média, aby přestala stavět Palestince a Ukrajince proti sobě. Budují tím hierarchii utrpení, která udržuje v chodu rasistickou rétoriku a dehumanizuje napadené.

Byli jsme svědky sjednocení světa v solidaritě s ukrajinským lidem a vyzýváme všechny, aby učinili totéž pro palestinský lid.

Z anglického originálu Ukrainian Letter of Solidarity with Palestinian people, publikovaného na webu Commons, přeložil David Šír.