18 år gammel russer fengslet for Shevchenko-dikt på årsdagen for Russlands fullskala- invasjon av Ukraina

Russland har virkelig gått tilbake til sin undertrykkende fortid. Fengslinga av Darya Kozyreva,som står overfor vanvittige kriminelle anklager for å ha lagt ut noen linjer fra Taras Shevchenkos testamenteer et tydelig tegn på det.

En domstol i St Petersburg har varetektsfengslet 18 år gamle Darya Kozyreva etter at hun ble arrestert pga en plakat med et utdrag fra den store ukrainske poeten Taras Shevchenkos  «Mitt testamente» . Hun står nå overfor groteske anklager om gjentatt «diskreditering av Russlands væpnede styrker» under en av de drakoniske lovene som ble hastet inn i lovgivninga etter Russlands fullskalai-nvasjon av Ukraina, og kan risikere en fem års fengselsstraff.

Forvaringsordren ble utstedt av Petrogradsky-distriktsrett 27. februar, omtrent samtidig som en domstol i Moskva dømte 70 år gamle Oleg Orlov . Den verdenskjente menneskerettighetsforkjemper og leder av Memorial ble dømt til to og et halvt års fengsel etter den samme anklage for en artikkel der han fordømte Russlands krig mot Ukraina og landets utvikling i retning fascisme.  SOTA rapporterte at rettsmøtet hadde blitt holdt bak lukkede dører, angivelig på grunn av av «statshemmeligheter». En slik påstand er spesielt underlig når man vet hva som var påskuddet for hennes arrestasjon, nemlig hennes offentlige demonstrasjon med følgende utdrag fra Taras Shevchenkos «Mitt testamente» ved monumentet til poeten.

«Å begrav meg, så reis dere

Og bryt deres tunge lenker

Og vann med tyrannenes blod

Friheten dere har fått.

oversettelse til engelsk John Weir)

Politiet var angivelig ikke i stand til å fjerne plakaten umiddelbart, og dekket den i stedet over med en svart veske. Darya ble ført til politistasjonen hvor hun ble holdt i nesten fire timer, mens hennes advokat, sendt av OVD-Info, ble ulovlig forhindra fra å se henne. Offiserer utarbeidet til å begynne med en protokoll om varetektsfengsling for antatt unnlatelse om å adlyde politiet. Det var absurd, men ville bare ha medført administrativ påtale. I stedet la de enten til, eller byttet til, kriminelle anklager, nemlig artikkel 280.3 § 1 i Russlands straffelov. De kriminelle anklagene kom fordi Darya allerede i 2023 var blitt dømt for den samme siktelsen for å «miskreditere de russiske væpnede styrkene» i henhold til artikkel 20.3.3 i koden for administrative lovbrudd. Dette var pga antikrigsinnlegg i sosiale medier, men hun skal også ha blitt varetektsfengslet på grunn av andre protester mot Russlands krig mens hun fortsatt var mindreårig.

I desember 2022 ble hun arrestert for å ha skrevet på en installasjon som heter «To hjerter» som er knytta til Mariupol,»søsterbyen til St Petersburg», byen Russland nådeløst bombet, . Darya skrev på installasjonen: «Mordere, dere bombet den, Judaser». I januar 2023 ble det reist anklager om «skade på eiendom»

I januar 2024 ble Kozyreva utvist fra det medisinske instituttet i St Petersburg på grunnlag av en administrativ påtale for antatt «miskreditering av de russiske væpnede styrkene.» Dette var faktisk etter et innlegg fra 4. mars 2022, dagen da Russland i all hast vedtok flere nye lover med hensikt om å dempe kritikken av krigen mot Ukraina.

Det gjenstår å se om Daryas «rettssak» blir gjemt bak lukkede dører. Det er veldig vanskelig å forestille seg hvordan påtalemyndigheten skal klare å bevise en intensjon om å diskreditere Russlands væpnede styrker i Shevchenkos dikt, skrevet fra russisk eksil for godt over 150 år siden. Det faktum at den unge kvinnen ble arrestert og skal stilles for retten på grunn av et dikt av Sjevtsjenko, er imidlertid et tegn på hvor tydelig Russland egentlig har gått tilbake til sin undertrykkende fortid. I sovjettida ble ukrainere regelmessig arrestert for å ha lagt blomster ved monumenter til Taras Shevchenko, eller offentlig resitering av diktene hans på årsdagene for hans fødsel og død (henholdsvis 9. og 10. mars).