“Dreptul la rezistență al femeilor din Ucraina”. Un manifest feminist.

Author

Platzforma

Date
July 13, 2022

Noi, feminiștii și feministele din Ucraina, facem apel la feministx din toată lumea să fie solidari cu mișcarea de rezistență a poporului ucrainean împotriva războiului agresiv și imperialist dezlănțuit de Federația Rusă. Narativele despre război deseori descriu femeile ca fiind victime. Totuși, în realitate, femeile joacă de asemenea un rol important în mișcările de rezistență, atât pe linia frontului, cât și în spatele acesteia: istoria aceasta poate fi urmărită din Algeria în Vietnam, din Siria în Palestina, din Kurdistan în Ucraina.

Autoarele Manifestului Feminist împotriva Războiului, publicat în martie 2022, neagă femeilor ucrainene acest drept la rezistență ce constituie un drept fundamental de auto-apărare a celor oprimați. În contrast, noi vedem solidaritatea feminină ca o practică politică ce trebuie să asculte de vocile celor afectați în mod direct de agresiunea imperialistă. Solidaritatea feministă trebuie să apere dreptul femeilor de a-și determina propriile necesități, scopuri politice și strategiile pentru atingerea lor.

Feministele ucrainene au dus lupte împotriva discriminării sistemice, patriarhiei, rasismului și exploatării capitaliste mult timp înainte de începerea războiului. Am luptat anterior și vom continua să purtăm aceste lupte atât în timpul războiului cât și pe timp de pace.

Totuși, invazia rusească ne forțează să ne concentrăm atenția pe efortul general de apărare a societății ucrainene: dreptul la supraviețuire, lupta pentru drepturi și libertăți de bază, pentru auto-determinare politică.Facem apel la o analiză informată a situației specifice a societății ucrainene în locul unei analize geopolitice abstracte care ignoră contextul social, istoric și politic, Pacifismul abstract care condamnă toate părțile participante la război, conduce la soluții iresponsabile în practică. Insistăm asupra diferenței esențiale între violența ca instrument de oprimare și ca mijloc de legitimă auto-apărare.

Agresiunea rusă subminează realizările feministelor ucrainene în luptele lor contra oprimării politice și sociale. În teritoriile ocupate, armata rusă utilizează violul în masă și alte forme de violențe de gen în calitate de strategie militară.

Instaurarea regimului rus în aceste teritorii aduce pericolul criminalizării persoanelor LGBTQI+ și decriminalizării violenței domestice. Pe întreg teritoriul Ucrainei problema violenței domestice devine tot mai acută. Distrugerile vaste ale infrastructurii civile, inflația, deficitul, distrugerile de mediu și strămutarea populației amenință reproducerea socială. Războiul intensifică diviziunea de gen a muncii, transferând o tot mai mare parte a procesului de reproducere socială – în condiții extrem de dificile și precare – asupra femeilor. Creșterea șomajului și atacul guvernului neoliberal asupra drepturilor muncii continuă să exacerbeze problemele sociale.Fugind de război, multe femei sunt forțate să părăsească țara și se regăsesc într-o poziție vulnerabilă din cauza unor bariere în accesul la locuință, infrastructură socială, venit stabil și servicii medicale (inclusiv contracepție și avort). Ele riscă de asemenea să nimerească în capcana traficării sexuale și prostituției.

Facem apel la feministX din toată lumea să sprijine lupta noastră. Cerem:

 • respectarea dreptului la autodeterminare, la protecția vieții și a libertăților fundamentale, a dreptului la auto-apărare (inclusiv armată) pentru poporul ucrainean – dar și pentru alte popoare care se confruntă cu agresiuni imperialiste;
 • o pace justă, bazată pe dreptul de auto-determinare a poporului ucrainean, atât pe teritoriile controlate de Ucraina dar și pe teritoriile ocupate temporar de Federația Rusă, unde interesele muncitorilor, femeilor, LGBQTI+, minorităților etnice și altor grupuri oprimate și discriminate vor fi luate în considerare;
 • justiție internațională pentru crimele de război și crimele împotriva umanității comise în perioada războiului imperialist al Federației Ruse și altor țări;
 • garanții de securitate eficiente pentru Ucraina și mecanisme eficiente ce ar preveni alte războaie, agresiuni, escaladări ale conflictelor în regiune și în lume;
 • libertatea mișcării, protecției și securității sociale pentru toți refugiații și persoanele strămutate intern indiferent de origine;
 • protecția și expansiunea drepturilor muncii, opoziție față de exploatare și super-exploatare, democratizarea relațiilor industriale;
 • prioritizarea sferei reproducerii sociale (grădinițe, școli, instituții medicale, suport social) în procesul de reconstrucție a Ucrainei după război;
 • anularea datoriei externe a Ucrainei (și a altor țări din periferia globală) pentru finanțarea reconstrucției de după război și anularea politicilor de austeritate;
 • protecția împotriva violenței de gen și garantarea implementării efective a Convenției de la Istanbul;
 • respect pentru drepturile și împuternicirea oamenilor LGBTQI+, minorităților naționale, persoanelor cu dizabilități și alte grupuri discriminate;
 • implementarea drepturilor reproductive ale femeilor și fetelor, inclusiv dreptul la educație sexuală, servicii medicale, contracepție și avort;
 • vizibilitate garantată și recunoașterea rolului activ al femeilor în lupta anti-imperialistă;
 • incluziunea femeilor în toate procesele sociale și de adoptare a deciziilor, atât în perioada războiului cât și pe timp de pace, pe picior egal cu bărbații;Astăzi, imperialismul rus amenință existența societății ucrainene și afectează o lume întreagă. Lupta noastră comună împotriva acestui imperialism necesită principii comune și sprijin global. Facem apel la solidaritate și acțiune feministă pentru a proteja viețile umane dar și drepturile, justiția socială, libertatea și securitatea.

Susținem dreptul la rezistență.

Dacă societatea ucraineană lasă armele, nu va mai exista o societate ucraineană.

Dacă Rusia lasă armele, războiul se va sfârși.

SEMNEAZĂ MANIFESTUL.