Dansk (1)

Europæisk netværk for solidaritet med Ukraine

Denne erklæring definerer den enighed, som underskriverne er enige om, med det formål at opbygge aktiv solidaritet med det ukrainske folk i dets kamp og med russere, der er imod denne krig. Erklæringen er indtil videre blevet underskrevet af mere end 225 personer og organisationer verden over.

Vi, sociale bevægelser, fagforeninger, organisationer og partier fra Øst- og Vesteuropa, som er imod krig og al neokolonialisme i verden, ønsker at opbygge et netværk nedefra, uafhængigt af enhver regering FOR

 1. Forsvaret af et uafhængigt og demokratisk Ukraine!
 2. Den øjeblikkelige tilbagetrækning af russiske tropper fra alt ukrainsk territorium. Ophør af den nukleare trussel, der er forbundet med alarmering af russiske atomvåben og bombning af ukrainske kraftværker!
 3. Støtte til det ukrainske folks modstand (væbnet og ubevæbnet) i dets mangfoldighed, til forsvar af dets ret til selvbestemmelse!
 4. Eftergivelse af Ukraines udlandsgæld!
 5. Den ikke-diskriminerende modtagelse af alle flygtninge - fra Ukraine og andre steder!
 6. Støtte til antikrigsbevægelsen og den demokratiske bevægelse i Rusland og garantien for politisk flygtningestatus for Putin-modstandere og for russiske soldater, der deserterer!
 7. Beslaglæggelse af russiske regeringsmedlemmers, højtstående embedsmænds og oligarkers aktiver i Europa og rundt om i verden; og gennemførelse af finansielle og økonomiske sanktioner - med beskyttelse af de dårligt stillede mod deres virkninger.

Ud over dette kæmper vi også sammen med ligesindede strømninger i Ukraine og Rusland:

 1. For global atomnedrustning. Mod militær optrapning og militarisering af lanhegang.
 2. For opløsning af militære blokke
 3. For at sikre, at enhver støtte til Ukraine ikke er underlagt IMF's eller EU's sparevilkår
 4. Mod produktivisme, militarisme og imperialistisk konkurrence om magt og profit, der ødelægger vores miljø og vores sociale og demokratiske rettigheder.

I slutningen af Første Verdenskrig blev ILO grundlagt på en universel erklæring: "En universel og varig fred kan kun være baseret på social retfærdighed". I dag må vi tilføje miljømæssig retfærdighed og retsstatsprincippet: vi kæmper for fred og lighed, demokratiske frihedsrettigheder, social retfærdighed og klimaretfærdighed gennem samarbejde og solidaritet mellem folkene.