Stöd de ukrainska feministernas humanitära arbete!

Kriget i Ukraina är en konflikt som är mycket knuten till kön. Könsbaserat våld har ökat markant efter den fullskaliga invasionen av Ryssland (inklusive våldtäkt som krigsmetod, ökat våld i hemmet, tortyr av kvinnor samt deras utsatthet när deras barn och släktingar utsätts för tortyr). Miljontals kvinnor har fördrivits (internt och externt) och utsätts för extrem exploatering och alla typer av våld. Dessa kvinnor möter verkliga svårigheter av att kunna få avlönat arbete, bostäder, abort och reproduktiv hälsovård i Ukraina och i de grannländer där de har sökt skydd, särskilt då i Polen.

Vem är då de som ger stöd?

I detta sammanhang har kvinnliga aktivister anslutit sig till motståndet, samtidigt som de tar upp de särskilda problem som kvinnor står inför. De fokuserar på kvinnors specifika behov i krigssammanhang - ofta förbisedda och osynliga - såsom medicinsk och psykologisk vård, produkter för menstruationshygien, barnmat, etc. Dessa aktivister stödjer kvinnorna, vilket i sin tur gynnar hela befolkningen och främjar motståndet. Men de senaste ryska attackerna mot landets infrastrukturer, med strömavbrott som resultat, omöjliggör ofta dessa kvinnliga aktivisters arbete. Så låt oss samlas för att ge våra ukrainska systrar styrka!

Det feministiska kollektivet inom Europeiska Nätverket för Solidaritet med Ukraina (ENSU/RESU) samlar in pengar för att stödja det humanitära och aktivistiska arbete som utförs av fyra feministiska organisationer. Alla insamlade medlen kommer att fördelas mellan Feministiska Verkstaden, Feministiska Logen, FemSolution och Bilkis.

Du kan stödja dessa grupper genom donation till följande konto, samt då ange att det ska gå till "Powering Ukrainian feminists":

ENSU/RESU account in Euros. Payment to Adam Novak, LT43 3250 0840 1423 8658, BIC REVOLT21

On PayPal via

https://paypal.me/DrAdamNovak?country.x=SK&locale.x=sk_SK

On Revolut via @adamlg35v

Information om de feministiska kollektiven:

Feministiska Verkstaden är verksamt i Lviv med omnejd och arbetar med flyktingar och äldre kvinnor. Sedan krigets början har Feministiska Verkstaden breddat sitt utbud av aktiviteter, inklusive då barnverksamhet och hjälp med bostad åt kvinnor som tvingats fly, att ge äldre omsorg och psykologiskt stöd samt andra humanitära frågor.

Kontakt: office@femwork.org

Feministiska Logen (”Feministitjnoju lozjeju”) är ett gräsrotsinitiativ som startades i Kyiv år 2017 för att främja jämställdhet genom utbildnings- och kulturaktiviteter. Kriget har tvingat dess medlemmar att gå över till att ge utsatta kvinnor och deras familjer humanitär hjälp som de delar ut på landsbygden, inklusive de tillfälligt ockuperade områdena, samt till internflyktingar.

Kontakt: feministlodge@gmail.com

FemSolution är ett ukrainskt feministiskt initiativ med en platt organisation på gräsrotsnivå, grundat av studenter år 2016. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har den här gruppen fokuserat på distribution av produkter för menstruationshygien åt människor som drabbats av kriget, samt av medicinska förnödenheter för personer med psykiska och hälsomässiga problem. Båda behoven är starkt könsbundna, eftersom kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av väpnade konflikter.

Kontakt: briana.oswald16@gmail.com

Bilkis är ett oberoende feministiskt initiativ som arbetar intersektionellt och inkluderande, baserat i Charkiv. I dess aktiviteter ingår det att samla in pengar för livsmedel och grundläggande förnödenheter, transporter av livsmedel och humanitärt bistånd från Warszawa i Polen, transporter av kvinnor och mödrar till deras familjer, ge hjälp med att hitta bostad och skydd, samt ge humanitär hjälp till de som inte kan resa vidare.

Europeiska Nätverket för Solidaritet med Ukraina (ENSU/RESU)

https://ukraine-solidarity.eu/fundraising-for-ukrainian-feminists

Kontakt i Sverige:

John Andersson

Ukraina-Solidaritet Sverige

ukraina.solidaritet@gmail.com

ENSU/RESU account in Euros. Payment to Adam Novak, LT43 3250 0840 1423 8658, BIC REVOLT21

On PayPal via

https://paypal.me/DrAdamNovak?country.x=SK&locale.x=sk_SK

On Revolut via @adamlg35v