Het recht om weerstand te bieden - een feministisch manifest

Author

Collective

Date
July 7, 2022

Wij, feministen uit Oekraïne, roepen feministen over de hele wereld op om solidair te zijn met de verzetsbeweging van het Oekraïense volk tegen de roofzuchtige, imperialistische oorlog die de Russische Federatie heeft ontketend. In oorlogsverhalen worden vrouwen vaak afgeschilderd als slachtoffers. Maar in feite spelen vrouwen* ook een sleutelrol in verzetsbewegingen, zowel aan het front als aan het thuisfront: van Algerije tot Vietnam, van Syrië tot Palestina, van Koerdistan tot Oekraïne.

De opstellers van het manifest Feministisch Verzet tegen Oorlog ontzeggen Oekraïense vrouwen* dit recht op verzet, dat een elementaire daad van zelfverdediging van de onderdrukten vormt. Wij zien feministische solidariteit daarentegen als een politieke praktijk die moet luisteren naar de stemmen van degenen die direct worden getroffen door imperialistische agressie. Feministische solidariteit moet opkomen voor het recht van vrouwen* om zelfstandig hun behoeften, politieke doelen en strategieën om die te bereiken te bepalen. Oekraïense feministen streden al lang vóór de huidige tijd tegen systemische discriminatie, patriarchaat, racisme en kapitalistische uitbuiting. We hebben deze strijd zowel in oorlogstijd als in vredestijd gevoerd en zullen dat blijven doen. De Russische invasie dwingt ons echter ons te richten op de algemene verdedigingsinspanning van de Oekraïense samenleving: de strijd voor overleving, voor fundamentele rechten en vrijheden, voor politieke zelfbeschikking. We vragen om een weloverwogen beoordeling van een specifieke situatie in plaats van abstracte geopolitieke analyses die voorbijgaan aan de historische, sociale en politieke context. Abstract pacifisme dat alle aan de oorlog deelnemende partijen veroordeelt, leidt in de praktijk tot onverantwoorde oplossingen. We benadrukken het essentiële verschil tussen geweld als een middel tot onderdrukking en als een legitiem middel tot zelfverdediging.

De Russische agressie ondermijnt de verworvenheden van Oekraïense feministen in de strijd tegen politieke en sociale onderdrukking. In de bezette gebieden gebruikt het Russische leger massale verkrachtingen en andere vormen van gender-gerelateerd geweld als militaire strategie. De vestiging van het Russische regime in deze gebieden houdt het gevaar in dat LHBTIQ+-personen worden gecriminaliseerd en dat huiselijk geweld uit het strafrecht wordt gehaald. In heel Oekraïne wordt het probleem van huiselijk geweld steeds nijpender. Enorme vernietiging van de civiele infrastructuur, bedreiging van het milieu, inflatie, tekorten en ontheemding van de bevolking brengen de sociale reproductie in gevaar. De oorlog versterkt de genderspecifieke arbeidsverdeling, waardoor het werk van de sociale reproductie - in bijzonder moeilijke en onzekere omstandigheden - verder verschuift naar vrouwen. De stijgende werkloosheid en de aanval van de neoliberale regering op de arbeidsrechten blijven de sociale problemen verergeren. Op de vlucht voor de oorlog zijn veel vrouwen* gedwongen het land te verlaten en ze bevinden zich in een kwetsbare positie door belemmeringen op het gebied van huisvesting, sociale infrastructuur, een stabiel inkomen en medische diensten (waaronder anticonceptie en abortus). Ze lopen ook het risico slachtoffer te worden van sekshandel.

We roepen feministen van over de hele wereld op om onze strijd te steunen. We eisen:

 • het recht op zelfbeschikking, bescherming van het leven en fundamentele vrijheden, en het recht op zelfverdediging (ook gewapend) voor het Oekraïense volk - evenals voor andere volkeren die geconfronteerd worden met imperialistische agressie;
 • een rechtvaardige vrede, gebaseerd op het zelfbeschikkingsrecht van het Oekraïense volk, zowel in de door Oekraïne beheerste gebieden als in de tijdelijk bezette gebieden, waarin rekening wordt gehouden met de belangen van arbeiders, vrouwen, LHBTIQ+-mensen, etnische minderheden en andere onderdrukte en gediscrimineerde groepen;
 • internationale gerechtigheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de imperialistische oorlogen van de Russische Federatie en andere landen;
 • effectieve veiligheidsgaranties voor Oekraïne en effectieve mechanismen om verdere oorlogen, agressie en escalatie van conflicten in de regio en in de wereld te voorkomen;
 • vrijheid van verkeer, bescherming en sociale zekerheid voor alle vluchtelingen en in eigen land ontheemde personen, ongeacht hun herkomst;
 • bescherming en uitbreiding van de arbeidsrechten, verzet tegen uitbuiting en superuitbuiting, en democratisering van de arbeidsverhoudingen;
 • prioriteit voor de sociale reproductie (kleuterscholen, scholen, medische instellingen, sociale bijstand, enzovoort) bij de wederopbouw van Oekraïne na de oorlog;
 • kwijtschelding van de buitenlandse schuld van Oekraïne (en van andere landen in de periferie van de wereld) voor de wederopbouw na de oorlog en voorkoming van verder bezuinigingsbeleid;
 • bescherming tegen gendergerelateerd geweld en gegarandeerde daadwerkelijke uitvoering van het Verdrag van Istanbul;
 • eerbiediging van de rechten en empowerment van LHBTIQ+-personen, nationale minderheden, mensen met een handicap en andere gediscrimineerde groepen;
 • de toepassing van de reproductieve rechten van meisjes en vrouwen, met inbegrip van het universele recht op seksuele voorlichting, medische diensten, geneesmiddelen, contraceptie en abortus;
 • gegarandeerde zichtbaarheid en erkenning van de actieve rol van vrouwen in de anti-imperialistische strijd;
 • deelname van vrouwen aan alle sociale processen en besluitvorming, zowel in oorlogstijd als in vredestijd, op gelijke voet met mannen.

Nu bedreigt het Russische imperialisme het bestaan van de Oekraïense samenleving en treft het de hele wereld. Onze gemeenschappelijke strijd daartegen vereist gedeelde beginselen en wereldwijde steun. We roepen op tot feministische solidariteit en actie ter bescherming van mensenlevens en rechten, sociale rechtvaardigheid, vrijheid en veiligheid.

Wij staan voor het recht om weerstand te bieden.

Als de Oekraïense samenleving de wapens neerlegt, zal er geen Oekraïense samenleving zijn.

Als Rusland de wapens neerlegt, zal de oorlog eindigen.

Onderteken het manifest

Op 8 juli 2022 hebben 346 mensen en 31 organisaties het manifest ondertekend:

Individuele handtekeningen

Victoria Pigul, feministe, activiste van de 'Sociale Beweging'

Oksana Dutchak, feministe, mederedacteur van Commons: Journal of Social Criticism

Oksana Potapova, feministische activiste, onderzoeker)

Anna Khvyl, feministe, componiste, curator

Daria Saburova, onderzoeker, lid van het 'Europees netwerk voor solidariteit met Oekraïne'

Hanna Manoilenko, activiste bij het collectief FemSolution

Hanna Perekhoda, lid van het 'Europees netwerk voor solidariteit met Oekraïne', 'Comité Ukraine Vaud' en 'solidaritéS Vaud'

Iryna Yuzyk, mensenrechtenactiviste, journaliste

Ana More, journaliste bij 'Hromadske radio', activiste mensenrechtenactiviste

Valerija Zubatenko, mensenrechtenactiviste

Marta Guda, IT-medewerkster

Victoria Vidiborets, feministische blogger en activiste

Olga Kostina, lid van de initiatiefgroep 'Equals in Kryvyi Rih' ter bevordering en ondersteuning van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de stad Kryvyi Rih

Natalia L., co-auteur van een fanzine over vrouwen en transseksuelen in een precaire werksituatie

Marta Chumalo, feministe

Veronika Kanigina, studente, feministe

Kateryna Mischenko, Uitgever

Anastasia Sereda, Leraar, intersectionele feminist

Oleksandra Manko, feministisch activist

Oleksandra Lysogor, feministisch activist

Olga Martynyuk, hoofddocent aan de afdeling Geschiedenis van de Nationale Technische Universiteit van Oekraïne 'Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'

Alona Lyasheva, lid van de redactieraad van Commons: Journal of Social Criticism

Anastasia Grychkowska, activiste, studente

Lilja Badecha, onafhankelijk feministe

Kateryna Semchuk, Queer feministe, journaliste, mederedactrice van Politychna Krytyka

Nargiza Shkrobotko, lid van de Vereniging van afgestudeerden van Femencamp

Yaryna Degtyar, lid van 'Feminist Workshop'

Ksenia Shaloimenko, journaliste

Mariyana Teklyuk, lid van de feministische groep 'Resistanta'

Anastasia Chebotaryova, lid van de 'Feminist Lodge', een basisinitiatief van jonge feministen

Yustyna Kravchuk, schrijfster, vertaalster, Onderzoekscentrum voor visuele cultuur/Kyiv Biënnale

Daria Gorobets, lid van 'Yafa', een feministische groep uit Zaporijjia

Maryna Usmanova, hoofd van de feministische organisatie 'Insha'

Maria Kanigina, studente

Oksana Kis, onderzoeker, lid van de Oekraïense Vereniging van Onderzoekers van Vrouwengeschiedenis

Julia Vlaskina, Musicus

Tamara Martseniuk, assistent-professor aan de afdeling Sociologie van de Nationale Universiteit 'Kyiv-Mohyla Academy'

Hanna Tsyba, cultuurwetenschapper, curator van culturele projecten, journaliste

Liza Kuzmenko, hoofd van de NGO 'Vrouwen in de media

Karyna Lazaruk, Media onderzoeker, infograaf

Anastasia Fischenko, studente aan de Taras Shevchenko Nationale Universiteit van Kyiv, lid van de veganistische en anarchistische organisatie 'Solidarity Kitchen'

Tamara Khurtsidze, studente, vrijwilligster

Nadia Parfan, filmregisseur, producent, curator van culturele projecten

Tamara Zlobina, hoofdredactrice van het online mediamiddel 'Gender in detail'

Golovan Marya, activiste van de initiatiefgroep 'Equals in Kryvyi Rih', die vrouwen steunt en opkomt voor hun rechten

Julia Lutiy-Moroz, lid van het collectief 'FemSolution

Oleksandra Yakovleva, medisch werker, feministe, LHBT+-activiste, vrijwilliger bij een horizontale organisatie die gespecialiseerd is in humanitaire hulp en het voorzien van militair personeel van de nodige beschermende uitrusting en medicijnen

Daria Neopochatova, psychologe

Oksana Slobodyana, verpleegster, activiste voor de arbeidsrechten van medisch personeel, medeoprichtster van de verpleegstersvakbond 'Be like Nina

Olena Tarasik, lid van de initiatiefgroep 'Gelijken in Kryvyi Rih

Svitlana Babenko, studente en onderwijsmedewerkster, hoofd van het programma genderstudies aan de Taras Shevchenko Nationale Universiteit

Oksana Briukhovetska, Kunstenaar, kunstcurator

Hanna Dovgopol, coördinator van het programma 'Gender Democratie' bij de Heinrich Böll Stichting, kantoor Kyiv-Oekraïne

Oksana Pavlenko, hoofdredacteur van divoche.media

Oksana Popadyuchenko, Bedrijfsanalist bij Ukrnafta

Iryna Dobrovynska, Freelancer

Zach Orliva, Psycholoog

Maryna G., Autonoom activiste

Anastasia Shevelyova, Ontwerpster

Victoria Narizhna, Vertaler, cultuurmanager

Maya Bicek, Ontwerper bij groepering salt

Ganna Kasyanova, Kunstenares

Ninel Strelkovska, Ontwerper leerervaring

Kateryna Pankiv, Psychologe

Natalka Cheh, activiste

Olena Dyachenko, Illustrator

Katya Chizayeva, Danseres

Anna Pochtarenko, Feministe

Maryna Shevtsova, PhD, postdoctoraal onderzoeker

Yulia Yurchenko, Politiek econoom bij het Political Economy, Governance, Finance and Accountability Institute, University of Greenwich, UK

Christine Sobko, ECOM

Svitlana Dubina, mensenrechtenactiviste

Yana Dziґa, activiste aan de basis, sociaal-communicator

Svitlana Libet, schrijfster en redactrice

Anna Litvinova, Feministe, LHBT- en lesbische activiste

Olga Papash, cultuuronderzoeker, gemeenschapsactiviste

Kateryna Tarasyuk, Docent Slavische talen en culturen aan de Universiteit van Straatsburg

Olya Fedorova, kunstenares

Kateryna Turenko, activiste in het feministische initiatief 'FemSolution', redactrice, kunstenares

Anastasia Ryabchuk, universitair hoofddocent, departement Sociologie, NaUKMA, lid van de redactieraad van Commons: Journal of Social Criticism

Tonya Melnik, kunstenaar, queer feministische activist, lid van de kledingcoöperatie ReSew

Olga Vesnianka, mede-oprichtster van de campagne tegen seksisme Povaha, voorvechtster van vrouwenrechten

Vita Bazan, Kinesthetica

Nastya Melnichenko, gemeenschapsactiviste

Victoria Demidova, Internationale organisatie

Julia Knyupa, Visueel begeleider

Kateryna Tyaglo, schrijfster, copywriter, sociaal wetenschapper

Kateryna Kostrova, Feministe, sociaal activiste

Julia Knyaziuk, Vereniging 'Positieve Vrouwen' in Ivano-Frankivsk, bescherming van de rechten van de vrouw

Lillia Grinyuk, vereniging 'Positieve Vrouwen

Julia Dupeshko-Jus, gemeenschapsactiviste, feministe, lid van 'Steps to the Future' en 'One of Us'-initiatief

Diana Asadcheva, activiste van de LBTQI+ organisatie 'Insight'

Natalia Omelchuk, activiste, mede-organisator van het 'Een van ons'-initiatief

Natalia Titiyova, NGO 'Oekraïne - Tijd om je te verenigen'

Olena Gulenok, sociologe, onderzoeker

Viktoria K., FemSolution

Marta Havryshko, onderzoeker seksueel geweld in oorlogssituaties

Olha Zaiarna, Vredesopbouw, samenwerking van vrouwen voor menselijke veiligheid

Yulia Liutyi-Moroz, activiste van FemSolution

Nataliya Vyshnevetska, NGO 'D.O.M.48.24' (vrouwenrechten, ontheemden)

Olha Kukula, projectmanager, NGO 'D.O.M.48.24', trainer seksuele voorlichting, onderwijzeres in 'Nevhamovni'

Tetiana Slobodian, activiste

Yulia Kulish, PhD student van de afdeling Literatuurwetenschap, NaUKMA

Valeria Lazarenko, feministe, academisch onderzoekster

Dmytro Kruhlov, IT

Svitlana Drozd, actrice, docente programmeren

Ruslana Koziienko, antropologe

Daria Yemtsova, Historica in de Gedenkstätte Brandenburg an der Havel

Yuliia Kishchuk, Onderzoeker

Hanna Syniavska, Front-end ontwikkelaar

Anna Nikitina, Feministe

Lilia Hryhorieva, lid van de Unie van communicatiemedewerkers van Oekraïne

Alina Bilokonenko, uitgever bij een uitgeverij

Khrystyna Liakh, feministe, journaliste, vrijwilligster in de liefdadigheidsstichting 'Patronus'

Oleksandra Zimko, redacteur, vertaler, feminist en LHBTQ+-activist

Anastasia Semilutska, Lerares

Anastasia Rudnitska, Danstrainer

Ania Kudrinova, Leraar, student

Masha Lukianova, kunstenaar, activist, lid van de naaicooperaties ReSew en Shvemy

Daria, IT

Oleksandr Kravchuk, econoom, mederedacteur van Commons: Journal of Social Criticism

Olha Larina, kunstenaar, ontwerper

Diana Melnykova, taalkundige

Olena Martynchuk, antropologe, curator

Anna Kovalchuk, feministe

Roksolana Vynnyk, NGO 'D.O.M.48.24'

Artur Sumarokov, toneelschrijver en filmcriticus

Maria Holovan, activiste van de initiatiefgroep 'Gelijken in Kryvyi Rih'

Yulia Kharchenko, danslerares

Ekaterina Lisovenko, artieste

Denys Nikula, programmeur

Iryna Shevchuk, Huisvrouw

Tetiana Reznikova, Psychologe

Larysa Opria, Feministe

Kateryna Khanieva, Feministe

Kateryna Polevianenko, Product ontwerper

Tetiana Shymanchuk, studente, feministe

Daria Siomina, feministische activiste

Svitlana Vozniak, Huisvrouw

Maryna Rudnytska, advocate

Liudmyla Tiurnikova, Onderneemster

Maria Bakalo, Docente moderne dans

Victoria Amelina, schrijfster, oprichtster van het New York Literature Festival, lid van PEN Oekraïne

Olena Zaitseva, advocate

Taisia Fedorova, Redactrice

Organisaties

Feministychna Maisternia /Feministische werkplaats, feministische organisatie

Rebel Queers, feministische organisatie

Feministychna Loga/Feminist lodge, feministische basisorganisatie die momenteel humanitaire hulp verleent aan kwetsbare vrouwen en hun gezinnen

Sfera/Sphere, organisatie die de LHBT+-gemeenschap en de vrouwen van Oost-Oekraïne vertegenwoordigt

Insha/Different, LHBTQI+ feministische en inclusieve organisatie uit de stad Kherson

FemSolution, feministisch initiatief vanuit de basis

Insait/Insight, LHBTQI+ organisatie

Center for Social and Gender Studies ''New Life'', mensenrechtenorganisatie gespecialiseerd in gendermainstreaming en de strijd tegen gendergerelateerd geweld

Centrum voor de Ontwikkeling van Democratie, mensenrechtenorganisatie

Khlib Nasushnyi/Daily Bread, horizontale freeganic coöperatie die zich bezighoudt met voedselactivisme

QueerLab, Coöperatie die werkplekken en/of noodzakelijke diensten en producten biedt aan vluchtelingen

Instituut voor genderprogramma's, organisatie voor de bevordering van de mensenrechten en gendergelijkheid in de defensiesector in het kader van de Russische agressie

D.O.M.48.24, vrouwenrechten, ontwikkeling van sociaal ondernemerschap, ontwikkeling van cultuur

Sotsialnyi Roekh/Sociale beweging, Linkse organisatie die uitgaat van de beginselen van de macht van het volk, antikapitalisme, antixenofobie

Politychna Diya Zhinok/Politieke actie van vrouwen, Verdediging van de politieke rechten van vrouwen

Ekolohichna Platforma/Ecologisch platform, Eco-anarchisten

Internationale steun

Individuele handtekeningen

Elisa Moros, feministe en antikapitalistische activiste, NPA, ENSU Feminist Collective (Frankrijk)

Alessandra Mezzadri, feministisch politiek econoom, SOAS (UK)

Stefanie Prezioso, MP-Ensemble à Gauche, hoogleraar geschiedenis Universiteit van Lausanne (Zwitserland)

Catherine Samary, econoom en politiek wetenschapper (Frankrijk)

Ludivine Bantigny, historica (Frankrijk)

Zofia Malisz, Razem (Polen)

Kavita Krishnan, Marxistisch feministisch activiste (India)

Riki Van Boeschoten, hoogleraar antropologie, universiteit van Thessalië (Griekenland)

Geneviève de Rham, feministe, vakbondsactiviste (Zwitserland)

Christine Poupin, Woordvoerder NPA (Frankrijk)

Paula Kaufmann, Coletivo Juntas! (Brazilië)

Sherry Baron, volksgezondheidsarts en hoogleraar, City University of New York (VS)

Dawn Marie Paley, Journaliste (Mexico/Canada)

Elea Foster, redactrice (Griekenland)

Joel Beinin, Donald J. McLachlan hoogleraar geschiedenis, emeritus, Stanford University (VS)

Sonia Mitralia, Feminist Asylum, ENSUFEMINIST (Griekenland)

Vivi Reis, federaal afgevaardigde, PSOL (Brazilië)

Nancy Holmstrom, emeritus hoogleraar filosofie, Rutgers University, tijdschrift New Politics (VS)

Fernanda Melchionna, federaal afgevaardigde, PSOL (Brazilië)

Céline Cantat, sociologe (Frankrijk)

Nadia Oleszczuk, KP Jeugd OPZZ / vakbond (Polen)

Laura Esikoff, Psychoanalytica (VS)

Sâmia Bomfim, Federaal afgevaardigde, PSOL (Brazilië)

Luana Alves, Raadslid van São Paulo, PSOL (Brazilië)

Marie Fonjallaz, Grève féministe Vaud/Feministische staking Vaud (Zwitserland)

Frieda Afary, Iraans-Amerikaanse Bibliothecaresse, auteur van 'Socialist Feminism: A New Approach' (VS)

Ania Deryło, FemFund (Polen)

Janna Araeva, Bishkek Feminists (Kirgizië)

Athena Moss Sypsa, kunstenaar (Griekenland)

Penelope Duggan, Internationaal gezichtspunt (Frankrijk)

Nurzhan Estebes, Bishkek Feminist Initiative (Kirgizië)

Yuliya Yurchuk, Historicus, Universiteit van Södertörn (Zweden)

Nino Ugrekhelidze, feministisch activist, leider filantropische partnerschappen bij VOICE Amplified (Georgië)

Rohini Hensman, schrijfster, onderzoeker en activiste (India)

Gabriele Dietrich, Pennurimai Iyakkam Vrouwenbeweging, Tamil Nadu (India)

Pamela, onafhankelijk journaliste (India)

Meera Sanghamitra, Nationale Alliantie van Volksbewegingen die zich inzetten voor een kernwapen- en oorlogsvrije wereld (India)

Irina Novac, feministisch activisme (Roemenië)

Shubhra Nagalia, Gender Studies, School of Human Studies, Faculteit (India)

Kelly Shawn Joseph, Hulpverlener, werkt aan vrouwenrechten (VS)

Jacline Choulat, Grève féministe Vaud /Feministische staking Vaud (Zwitserland)

Elisabeth Germain, Feministische activiste (Canada)

Shabnam Hashmi, Socialistische activiste/democratie/gendergelijkheid/ANHAD (India)

Ranjana Padhi, feministisch activiste en schrijfster (India)

John Meehan, activist (Ierland)

Dawid Zygmunt, Razem (Polen)

Dan La Botz, mederedacteur, New Politics (VS)

Sam Farber, gepensioneerd hoogleraar (VS)

Thomas Harrison, Gepensioneerd leraar (VS)

Hewson Susie, Bodywise (UK) Ltd - Natracare, menstruele billijkheid (UK)

Anuradha Banerji, activiste, Saheli Women's Resource Centre, New Delhi (India)

Ashima Roy Chowdhury, Saheli Women's Resource Centre, New Delhi (India)

Lewis Emmerton, SheDecides (VK)

Melampianaki Zetta, redactieteam van www. elaliberta.gr (Griekenland)

Ema Kurtova, Feministische organisatie 'Aspekt' (Slowakije)

Vanessa Monney, Grève féministe Suisse/Femist strike Switzerland collectief (Zwitserland)

Huayra Llanque, Attac (Frankrijk)

Carla Bonfichi (Italië)

Catherine Bloch-London, Attac (Frankrijk)

Jean Batou, plaatsvervanger van Ensemble à Gauche, Netwerk Penser l'Émancipation (Zwitserland)

Christiane Marty, lid van de Stichting Copernic (Frankrijk)

Ferrua, Julie, nationaal secretaris bij de vakbond Union Syndicale Solidaires/Solidaires (Frankrijk)

Rao Vijay Rukmini, feministisch activiste (India)

Lissy Joseph, vakbond van huispersoneel in Telangana (India)

Murielle Guilbert, vakbond Union Syndicale Solidaires/Solidaires (Frankrijk)

Cybèle David, nationaal secretaris bij Union syndicale Solidaires/Solidaires (Frankrijk)

Janick Schaufelbuehl, historicus (Zwitserland)

Nara Cladera, Fédération SUD éducation/Arbeidsvakbondsfederatie in het onderwijs SUD (Frankrijk)

Lucie Hulin, Fédération SUD éducation/Arbeidsvakbondsfederatie in het onderwijs SUD (Frankrijk)

Thomas Weyts, SAP - Antikapitalisten (België)

Sasha, Feministisch anti-oorlogsverzet (Rusland)

Jana Juráňová, schrijfster, vertaalster (Slowakije)

Marta Puczyńska, Feministe, anti-repressie activiste (Polen)

Maryna Shevtsova, gasthoogleraar, Universiteit van Ljubljana (Slovenië)

Tereza Hendl, filosofe, oprichtster van het Centraal- en Oost-Europees netwerk voor feministisch onderzoek (Tsjechische Republiek)

Liliya Vezhevatova, Feministisch activiste, lid van het Feministisch Anti-oorlogsverzet (Rusland)

Sherin Idais, studente (Palestina)

Elisabetta Michielin, IT/Le Baba Jaga Pordenone (Italië)

Julia Escalante De Haro, RAÍCES Análisis de Género para el Desarrollo/RAÍCES Genderanalyse voor ontwikkeling (Mexico)

Daniel James, filosoof (Duitsland)

Mina Baginova, sociaal antropologe en activiste (Tsjechische Republiek)

Anicet Lossa Londjiringa, Vereniging voor Behoud en Bescherming van Meerecosystemen en Duurzame Landbouw (DR Congo)

Francesca Tosto, gepensioneerde (Italië)

Selin Cagatay, feministisch activiste, onderzoeker (Oostenrijk)

Anna, Public relations manager (Rusland)

Maria Doroshka, studente (Wit-Rusland)

Valentina, studente aan de medische staatsuniversiteit van Rostov (Rusland)

Evgeniya, muzikante, videoblogger (Rusland)

Ulyana Pranevich, studente (Wit-Rusland)

Lena, lerares Russisch als vreemde taal (Rusland)

Anastasia Goltsman, EN-RU game lokalisatie (Rusland)

Nora González Chacón, Agenda Ciudadana por la Educación y UNED/ Burgeragenda voor onderwijs en staatsuniversiteit op afstand (Costa Rica)

Ekaterina Sokolova, IT, Tsjechische Republiek

Maryann Abbs, kruidendokter (Canada)

Kira Znamenskaya, kinderarts (Rusland)

Anon, filologe (Rusland)

Kropotkina, schrijfster (Rusland)

Victoria, Bankier (Rusland)

Ekaterina V, VIM-specialiste, feministe (Montenegro)

Asya Kolsanova, feministe (Rusland/Duitsland)

Anastasia Liebenstein, Manager (Rusland)

Mikko Lipiäinen, Kunstenaar, Fennobahia (Finland)

Eugenia H., filologe (Rusland)

Dee Meijer, Kunstenaar (Duitsland)

Monika Ławnicka, Aanhanger van Oekraïne (Polen)

Anastasia, medewerkster financiële sector (Rusland)

Juliette Farjat, lerares filosofie (Frankrijk)

Anastasiia Markova, studente (Zwitserland)

Alexis Cukier, Filosoof (Frankrijk)

Yana Borisova, werkneemster in de horeca (Rusland)

Anna Wiatrowska, Queerowyfeminizm/queer feministisch educatief account op Instagram (Polen)

Adele Kaufman, feministe die zich verzet tegen de 'Russische wereld' (Rusland)

Zuzana Uhde, sociaal en feministisch onderzoeker (Tsjechië)

Magdalena Zolkos, universitair hoofddocent politieke wetenschappen (Finland)

Ksenia, architect (Rusland)

Nana Kobidze, onderzoeker (Georgië)

Iuliia Avramenko, technisch schrijfster (Georgië)

Alina Nichikova, Feministisch Anti-Oorlog Verzet (Rusland)

Amalia, Radfem (Rusland)

Joan McKiernan, Activiste (VS)

Maria Rybina, ontwerpster, feministe, anti-oorlogsverzet (Rusland)

Svetlana Peshkova, activiste, moeder en antropologe (VS)

Miroslava Udina, kunstenares, feministe, vrijwilligster, Feministisch Anti-oorlogsverzet (Rusland)

Yana, radicale feministe (Rusland)

Moira Pezzetta, Young Feminist Europe (Oostenrijk)

Meyer Nicolas, leraar openbare school (Frankrijk)

Dick Nichols, Europees correspondent, Groen Links (Australië/Spanje)

Anastasia V., Feministe, kunstenares (Rusland)

Victoria Scheyer, Feministisch activiste (Duitsland)

Kristin Halverson, historica, activiste (Zweden)

Vitalia Potapova, studente, feministe, activiste, politiek veroordeelde (Rusland)

Nasturcia, studente (Rusland)

Irina Nemtseva, Freelance kunstenaar (Rusland)

Francesco Brusa, Journalist (Italië)

Viktoriia Iakusheva, danslerares (Rusland)

Therese Caherty, Gepensioneerd (Ierland)

Olga S., Vertaler (Rusland)

Ksenia, feministe (Rusland)

Sophie Lewycky, Rechtenstudente (Canada)

Adriana Qubaiova, academica (Tsjechische Republiek/Palestina)

Martyna Jałoszyńska, Razem (Polen)

Daria Gvozdeva, IT (Rusland)

Michał Gocałek, Vakbondsadvocaat/Marxist (Polen)

Val Graham, politiek activiste (UK)

Mario Bianco, humanitaire hulpverlener (Italië)

Karina Tereshenko, feministe (Rusland)

Sonya, Kunstenares (Georgië)

Genia Deriabina, Blogger, filoloog (Rusland/UK)

Benedicte Mey, burgercollectief Guebwiller (Frankrijk)

Anastasia, Studente (Rusland)

Anda Pleniceanu, schrijfster, onderzoeker (Spanje)

Marta, activiste voor vrouwenrechten (Polen)

Ian Ross Singleton, Schrijver, pedagoog, Asymptote Journal (VS)

Barbara Łomnicka, Telecom (Polen)

Margaret Elwell, assistent-professor vredesstudies, Bethany Seminary (VS)

Evgenia Bragnikova, Feministe (Nederland)

Renier, Docent, filmregisseur (Frankrijk)

Elissa Bemporad, hoogleraar geschiedenis, City University of New York (VS)

Mr Jim Monaghan, gepensioneerd (Ierland)

Tamara Krawchenko, assistent-professor, School of Public Administration, Universiteit van Victoria (Canada)

Sara Szerszeń, studente (Polen)

Mara Polakova, vertaalster (Letland)

Paulina Kewes, Engelse literatuur (UK)

Natalya Sukhonos, hoogleraar (VS)

Oleksandra Tarhanova, PhD, assistent-professor en onderzoeksassistent aan de Universiteit van St. Gallen, feminist, sociaal wetenschapper (Zwitserland)

Federico Fuentes, Journalist (Australië)

Marina Skalova, schrijfster, literair vertaalster (Zwitserland)

Verena Irrgang, Rebel With Code - Feministisch hackerscollectief (Duitsland)

Cynthia Lawson, geestelijke gezondheidswerker (Australië)

Eugenia Benigni, internationale gender- en sociale integratiedeskundige en activiste (Italië)

Mila, studente (Rusland)

Artem Kotov, Taalkunde, onderwijs van de Engelse taal (Rusland/USA)

Carol Mann, Vrouwen in oorlog (Frankrijk)

Patrycja Figarska, manager menselijke betrekkingen (Polen)

Ekaterina Molodec, manager (Rusland)

Natalia Skoczylas, activiste tegen geweld en discriminatie (Polen)

Katarzyna Augustynek, intersectionele feministe (Polen)

Zdravka Todorova, hoogleraar economie (VS)

Connie Zukiwski, Wardhaugh, N/A (Canada)

Anthony Boynton, Docent (VS/Colombia)

Aida A. Hozić, universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen (Verenigde Staten)

Mariya Mykhaylova, Psychotherapeute (VS)

Natalia, Kunstenares (Rusland)

Colleen Payne, IT (Canada)

Kristen Ali Eglinton, Toegepast etnograaf en feministisch onderzoeker; mede-oprichter en directeur van de Footage Foundation (VS)

Hélène Elouard, Feministe, redactrice (Frankrijk)

Tanika Sarkar, historica (India)

Govinda Rizal (Nepal)

Karine Berny, Artieste (Frankrijk)

Pierre Vanek, adjunct van het Ensemble à Gauche, Genève (Zwitserland)

Meghan Keane, lid Syrië Solidariteit NYC en Oekraïense Socialistische Solidariteitscampagne, New York (VS)

Maciej Bochajczuk, Journalist (België)

Francine Sporenda, Révolution féministe (Frankrijk)

Inna Ludman, Verpleegster (Rusland/Israël)

Alena Ivanova, feministe, migrantenrechtenactiviste en -organisatrice (VK/Bulgarije)

Birgit Poopuu, Internationale betrekkingen (Estland)

Yakubovska Eva, bestuurslid bij Vitsche e.V., Berlijn (Duitsland)

Anna Górska, nationaal bestuurslid van Razem (Polen)

Marianne EBEL, Feministisch Asiel, Marche mondiale des Femmes/Globale Vrouwenmars, Collectif neuchâtelois de la grève féministe/Feministische staking Neuchâtel collectief (Zwitserland)

Tetyana Lokot, universitair hoofddocent, Dublin City University (Ierland)

Organisaties

Coletivo Juntas! Brazilië

Collectif vaudois de la Grève féministe, Zwitserland

Young Feminist Europe, pan-Europese

Equality Bahamas, De Bahamas

Love Care Home, Vrouwen- en kinderrechtenactivisme (India)

Center for Empowering Refugees and Immigrants (Centrum voor empowerment van vluchtelingen en immigranten), geestelijke gezondheidszorg en sociale dienstverlening voor vluchtelingen en immigranten (VS)

Feminist Fightback, Antikapitalistisch Feministisch Collectief (VK)

Where Are The Women, gendersensibiliseringsopleiding (India)

Union Syndicale Solidaires (Frankrijk)

Fédération SUD éducation (Frankrijk)

Europees netwerk voor solidariteit met Oekraïne (België)

Warszawski Strajk Kobiet/Warsaw Women's Strike (Polen)

CLARA Internationaal Feministisch Collectief (Tsjechië)

Spatium Libertas AC (Mexico)

Koster/Fire, Feministische initiatiefgroep (Rusland)

Vitsche e.V., Beweging van het maatschappelijk middenveld, Berlijn (Duitsland)

De lijst van ondertekenaars zal geleidelijk worden bijgewerkt.

Dit manifest werd gepubliceerd op Commons .Nederlandse vertaling redactie Grenzeloos.