Proti hyenismu vůči obětem války

V každé válce trpí především ženy. Jedním z mnoha důvodů, proč tomu tak je, je i znásilňování coby součást taktiky útočící armády. Strana Levice se důrazně ohrazuje vůči prohlášení ultrakonzervativní organizace Hnutí pro život, ve kterém usiluje o zabránění v potratu těm ukrajinským ženám, které se stanou oběťmi znásilnění. Připomínáme, že nejde jen o potraty, ale i znemožnění přístupu k antikoncepci a k sexuální osvětě.

Prohlášení v odkazu níže je vydáváno za ochranu všech lidských životů. Ve skutečnosti je to ale naprosto neomluvitelné pohrdání životy trpících žen. Prý pomáhají a nesoudí, ale ve skutečnosti nutí lidi ve válce, aby snášeli ještě větší utrpení.

Nejde zdaleka jen o to, že tisíce a tisíce žen budou muset donosit a porodit dítě, ke kterému si v principu nebudou moci vybudovat opravdový mateřský vztah. Jde také o to, že tyto vynucené porody v podmínkách nefungující zdravotní péče a špatných hygienických poměrů budou pro řadu žen znamenat velké zdravotní riziko.

Bohužel, tento protihumanistický spolek šířící bludy je nejen našimi státními složkami tolerován (což je z hlediska svobody slova naprosto v pořádku), ale od některých státních institucí jsou mu dokonce poskytovány výhody.

Vyzýváme proto všechny veřejné instituce, které by mohly mít s agendou tohoto spolku cokoliv co do činění, aby se od něj distancovaly.

https://refresher.cz/113160-Hnuti-pro-zivot-odsoudilo-ceske-dodavky-antikoncepce-znasilnenym-Ukrajinkam-Chcete-aby-odnosily-deti-okupantu-zni-od-Piratu?

fbclid=IwAR1aj4pEdOGORaLhiwpqLrLXTVEKy14pRpAQXk7BSoaSS0UuNTHEYB2_sxY