Apel. Lewicowi parlamentarzystki i parlamentarzyści i wybrani przedstawiciele (europosłanki/europosłowie, radne/radni wszystkich szczebli, itp.) za Ukrainą!

Apel. Lewicowi parlamentarzystki i parlamentarzyści i wybrani przedstawiciele (europosłanki/europosłowie, radne/radni wszystkich szczebli, itp.) za Ukrainą!

My, niżej podpisani, wybrani przedstawiciele lewicy w Parlamencie Europejskim, parlamentach krajowych oraz władzach regionalnych i lokalnych, zwracamy się do naszych kolegów, wybranych przedstawicieli lewicy w Europie i na świecie. Zwracamy się do Was z prośbą o wspólne działanie na rzecz wsparcia zbrojnego i cywilnego oporu narodu ukraińskiego. Nasza rola jako wybranych przedstawicieli daje nam tę szczególną odpowiedzialność.

Proponujemy podjęcie zdecydowanych i pilnych działań. Dzielni, choć zranieni, mieszkańcy Ukrainy walczą o przetrwanie jako niepodległe państwo i naród. Nasza aktywność jest potrzebna szczególnie teraz, gdy nadeszła zima i miliony mieszkańców Ukrainy muszą obyć się bez prądu, wody i ogrzewania z powodu zarządonych przez W. Putina masowych bombardowań. Putin, ponosząc sromotne porażki w obliczu zbrojnego oporu narodu ukraińskiego, dąży teraz do metodycznego zniszczenia całej strategicznej infrastruktury niezbędnej do życia. W warunkach zimowych, gdy temperatury mają jeszcze bardziej spadać w nadchodzących tygodniach i miesiącach, bombardowanie kluczowych celów cywilnych jest kolejną zbrodnią wojenną i grozi śmiercią niezliczonej ilości Ukrainek I Ukraińców z głodu i zimna.

Od początku swojej szalonej awantury wojennej Putin wielokrotnie głosił, że chce unicestwić państwo i naród ukraiński, który według jego imperialistycznych urojeń "nie istnieje" i jest tylko "częścią większej Rosji". Prawo narodów do samostanowienia i niepodległości zawsze były celami, które lewica broni. Musimy go bronić teraz w przypadku Ukrainy, tak jak broniliśmy go gdy chodziło o Wietnam i tak jak bronimy go w przypadku narodu palestyńskiego.

Podobnie jak wszystkie narody i wszyscy nasi współobywatele, opowiadamy się za pokojem, za rozwiązywaniem konfliktów za pomocą środków pokojowych i dyplomatycznych. Niezmiennie sprzeciwiamy się wszelkim wojnom. Jednak aby pokój był sprawiedliwy, musi być najpierw trwały. Pierwszym warunkiem sprawiedliwego pokoju w Ukrainie jest zaś wycofanie wojsk rosyjskich odpowiedzialnych za agresję.

Musimy uznać prawo narodu ukraińskiego do obrony przed straszliwą agresją przy użyciu wszelkich dostępnych im środków. Dotyczy to również broni dostarczanej temu państwu przez rządy zachodnich krajów imperialistycznych, tych, których antyspołeczną i antydemokratyczną politykę codziennie zwalczamy u siebie.

Dlatego my, wybrani w demokratycznych wyborach przedstawiciele lewicy, musimy po raz kolejny walczyć na dobrze znanym nam gruncie i zrobić wszystko, aby pomoc wojskowa i gospodarcza udzielana Ukrainie przez nasze rządy nie była obwarowana niedopuszczalnymi warunkami. Po pierwsze, trzeba przeciwstawić się wszelkim naciskom na władze ukraińskie, by zaakceptowały podział Ukrainy jako warunek wstępny prowadzenia negocjacji pokojowych. Po drugie, trzeba zrobić wszystko, żeby kiedy nadejdzie czas odbudowy kraju po wojnie, Ukrainia nie zmuszona została do realizacji neoliberalnej polityki oszczędności i prywatyzacji w interesie zachodniego imperialistycznego wielkiego kapitału.

Dlatego proponujemy, aby w pierwszej kolejności podjąć następujące pilne inicjatywy:

▪ Organizacja parlamentarnych wyjazdów informacyjnych i misji do Ukrainy, w celu spotkania na miejscu z ukraińskimi parlamentarzystami i wybranymi przedstawicielami oraz przekazanie ich informacji i postulatów do naszych krajów, do naszych współobywateli. ▪ Zapraszanie do naszych państw ukraińskich parlamentarzystów i wybranych przedstawicieli, a także przedstawicieli związków zawodowych, lewicy i ruchów postępowych, w formie wyjazdów, spotkań i sesji informacyjno-dyskusyjnych w naszych miastach i regionach, w celu informowania naszych współobywateli i organizowania masowej solidarności z narodem ukraińskim. ▪ Organizacja w naszych regionach, miastach i przedsiębiorstwach obywatelskich konwojów humanitarnych do miast i regionów Ukrainy. ▪ Organizacja partnerstwa naszych regionów, miast i przedsiębiorstw z ukraińskimi regionami, miastami i przedsiębiorstwami. ▪ Organizacja kampanii informacyjnych dla obywateli naszych krajów, m.in. w celu przeciwdziałania fałszywej i oszczerczej propagandzie Putina o tym, że Ukraina jest rzekomo "nazistowska" i "faszystowska"; jest to operacja politycznego prania mózgów przeprowadzona specjalnie po to, aby szerzyć zamęt wśród lewicy na świecie i paraliżować jej zdolność do działania.

Aby zacząć działać wspólnie w kwestii ww. celów, proponujemy utworzenie międzynarodowej sieci "Lewicowi parlamentarzyści i wybrani przedstawiciele dla Ukrainy".

Z pierwszymi sygnatariuszami tego apelu zostanie zorganizowana konferencja prasowa.