Obrana reprodukčních práv ukrajinských žen na Ukrajině, v Polsku, v Evropské unii i mimo ni: globální feministický boj

Author

Collective

Od 24. února čelí ukrajinské ženy v důsledku ruské invaze rostoucí míře genderově podmíněného násilí: (1) Ruská vojska masivně používají znásilňování žen a dětí jako válečnou zbraň. (2) Domácí násilí na ženách a dětech se výrazně zvýšilo. (3) Ženy vysídlené uvnitř Ukrajiny i v zahraničí, které hledají bezpečné útočiště, čelí akutnímu riziku genderově podmíněného a sexuálního násilí. Ve všech těchto formách genderově podmíněného násilí se vyskytuje znásilnění a následné nucené těhotenství.

Ačkoli je na Ukrajině legálně umožněno přerušení těhotenství na žádost až do 12. týdne, válečný kontext omezil přístup ke zdravotní péči, včetně reprodukční zdravotní péče. Tento problém je obzvláště závažný na okupovaných územích, a to z důvodu vysídlení zdravotníků, nedostatku léků, cílených útoků na zdravotnická zařízení atd. Přístup k bezpečnému reprodukčnímu zdraví, včetně plánování rodiny, antikoncepce, potratů a zdraví matek a novorozenců, je velmi ohrožen.

Mnoho ukrajinských žen a dětí prchajících před válkou hledá útočiště v sousedním Polsku, kde jsou potraty kriminalizovány a přístup k antikoncepci je hodnocen jako nejhorší v Evropě. Od ledna 2021 zakazuje nový polský zákon o interrupcích všechna přerušení těhotenství s výjimkou případů znásilnění, incestu nebo ohrožení života matky. Teoreticky je možné, aby se k potratu v Polsku dostala i Ukrajinka, která přežila znásilnění. Polský zákon však vyžaduje, aby bylo znásilnění prokázáno trestním řízením, aby bylo možné získat povolení státního zástupce k přerušení těhotenství. To je často nemožné a jedná se o extrémně časově náročný proces, kvůli kterému je jen stěží možné těhotenství včas ukončit.

V praxi jsou ukrajinské vysídlenkyně a všechny ženy pod polskou jurisdikcí nuceny volit mezi donošením nechtěného těhotenství v nejistých podmínkách a značným rizikem spojeným s tajným potratem. Zdravotnický personál, aktivisté a přátelé, kteří ženám pomáhají ukončit těhotenství, riskují trestní stíhání a vězení. Než se ukrajinským vysídleným ženám konečně podaří dostat do země, kde je potrat legální, je velmi pravděpodobné, že mezitím překročí zákonem stanovenou lhůtu, která ve většině evropských zemí činí 12 týdnů.

V některých hostitelských zemích, například na Slovensku, je navíc přístup ukrajinských vysídlených žen k interrupci zpochybňován. V Maďarsku musí všechny ženy před přístupem k interrupci absolvovat nejméně pět lékařských konzultací. A v Moldavsku nemají ukrajinské ženy snadný přístup k podfinancovanému systému veřejného zdravotnictví a většinou jsou příliš chudé na to, aby se dostaly do soukromých klinik zabývajících se reprodukčními právy.

Obrana našich reprodukčních práv na Ukrajině, v Polsku a všude jinde je globálním feministickým bojem v této době konzervativního a neoliberálního odporu, který probíhá po celém světě. Právo na potrat je v několika zemích neustále napadáno na různých úrovních a z různých front, zatímco ženy v některých jiných zemích stále bojují za to, aby si toto právo vybojovaly. Útoky na reprodukční práva žen jsou součástí širší strategie systematického ničení a kontroly práv žen a pracujících ze strany konzervativních a neoliberálních sil. Vyzýváme všechny, kdo hájí práva žen na celém světě, aby spolu s námi bojovali za právo ukrajinských žen na bezpečný potrat na vyžádání na Ukrajině, v Polsku a v celé Evropské unii i mimo ni.

Požadujeme:

  • okamžitou legalizaci potratů v Polsku.
  • Právo na bezpečný potrat na požádání všude.
  • Rozvoj a posílení veřejných služeb umožňujících přístup ke zdravotní péči včetně reprodukčního zdraví pro všechny ženy na Ukrajině, ve všech evropských zemích i na celém světě.

Zde se podepište