CZ/SK

Texty v češtině a slovenštině

FeminismSocial JusticeHistoryRefugeesRussiaCampismSocial Movement (Ukraine)NATORefusnikOthersVšechno

My, kolektivy sociálních hnutí, odborů, organizací a stran z východní a západní Evropy, které jsou proti válce a veškerému neokolonialismu ve světě, chtějí vytvořit síť zdola, nezávislou na jakékoli vládě ZA.

 1. Obranu nezávislé a demokratické Ukrajiny!
 2. Za okamžité stažení ruských vojsk z celého ukrajinského území. 4. Za ukončení jaderné hrozby, kterou představuje pohotovost ruských jaderných zbraní a bombardování ukrajinských elektráren!
 3. Podpora odporu (ozbrojeného i neozbrojeného) ukrajinského lidu v jeho rozmanitosti, obrana jeho práva na sebeurčení.
 4. Zrušení zahraničního dluhu Ukrajiny!
 5. Nediskriminační přijímání všech uprchlíků - z Ukrajiny i odjinud!
 6. Podpora protiválečného a demokratického hnutí v Rusku a zaručení statusu politického uprchlíka pro odpůrce Putina a pro ruské vojáky, kteří dezertovali!
 7. Zabavení majetku členů ruské vlády, vysokých úředníků a oligarchů v Evropě i ve světě; a zavedení finančních a hospodářských sankcí - ochrana znevýhodněných před jejich dopady.

Kromě toho také bojujeme společně s podobně smýšlejícími proudy na Ukrajině a v Rusku:

 1. Za globální jaderné odzbrojení. 2. Proti vojenské eskalaci a militarizaci myšlení.
 2. Za demontáž vojenských bloků
 3. Za to, aby jakákoli pomoc Ukrajině nepodléhala podmínkám úsporných opatření MMF nebo EU.
 4. Proti produktivismu, militarismu a imperialistické soutěži o moc a zisk, které ničí naše životní prostředí a naše sociální a demokratická práva.

Na konci první světové války byla MOP založena na základě univerzálního prohlášení: "Všeobecný a trvalý mír může být založen pouze na sociální spravedlnosti". Dnes musíme přidat environmentální spravedlnost a právní stát: bojujeme za mír a rovnost, demokratické svobody, sociální a klimatickou spravedlnost prostřednictvím spolupráce a solidarity mezi národy.